Kanık Bursu

Bitlis Eren Üniversitesi ile Kanık Şirketler Grubu arasında yapılan protokol gereğince; 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında, Bitlis Eren Üniversitesi Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun Turizm İşletmeciliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümlerini tercih ederek yerleşecek ilk üç öğrenciye KANIK ŞİRKETLER GRUBU tarafından öğrenim süreleri (4 yıl) boyunca, her yıl dokuz ay KARŞILIKSIZ burs verilecektir.

 

Bursa İlişkin Usul ve Esaslar:

Bitlis Eren Üniversitesi Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu; Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm İşletmeciliği Bölümlerini tercih ederek yerleşecek ilk (3) öğrenciden; 

 1. İLK SIRADA yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim süreleri boyunca her yıl dokuz ay, aylık 2.250 TL burs,

 2.  İKİNCİ SIRADA yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim süreleri boyunca her yıl dokuz ay, aylık 1.650 TL burs,

 3. ÜÇÜNCÜ SIRADA yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim süreleri boyunca her yıl dokuz ay, aylık 1.350 TL burs verilecektir.

BURS İŞLEMİNİN UYGULANMA ŞARTLARI

 1. Her öğrenci sadece bir burs kategorisinden yararlanır. Burs verilmesi süresi, her yıl dokuz ay olmak üzere dört yıl olacaktır.

 2. Burslar kayıtlı ve aktif öğrencileri kapsamaktadır. (Öğrencinin kayıt dondurduğu yarıyılda ve özel öğrenci olarak gittiği süre boyunca burs ödemesi yapılmayacaktır.)

BURSUN KESİLMESİ:

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere vermiş olduğu burs için geçerli olan ve aşağıda yazılı olan “Bursun Kesilme Sebepleri” ne ilişkin esaslar, KANIK BURSU için de geçerlidir.

 1. Başarısız olması: G.N.O (Genel Not Ortalaması)' ın 2.00'ın altına düşmesi,

 2. Bir yarıyılda 5 (beş) hafta ve üzeri eğitim-öğretime devam etmemesi,

 3. Disiplin cezası alması (uzaklaştırma ve üst ceza alınması),

 4. Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması,

 5. Vazgeçmesi, izin alması, kayıt dondurması, 

 6. Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi, 

 7. En az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışması veya gelire sahip olması,

 8. Kesin hükümle mahkûm olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.  

NOTLAR

1. Burs ödemeleri her ayın ilk iş günü olacaktır. Burslar eğitim-öğretimin başladığı ilk ay ve sona erdiği ay olmak üzere her yıl dokuz aylık olacak şekilde ödenecektir.

2. İmzalanan protokol gereğince öğrencilere burs verilmesinde Bitlis Eren Üniversitesinin herhangi bir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk Kanık Şirketler Grubuna aittir.

Bir diğer burs imkanı, EREN BURSU İçin Lütfen Tıklayınız.