İletişim

Dahili Telefon : 2850
E-Posta : yekarasu@beu.edu.tr
Birim : Fen Edebiyat Fakültesi