Çalıştığım Kurumlar

Görev : Kurum Adı: Başlangıç Tarihi: Bitiş Tarihi:
Araştırma Görevlisi Bitlis Eren Üniversitesi/Sanat Tarihi 2016 2018
Araştırma Görevlisi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2018 2020
Araştırma Görevlisi Dr. Bitlis Eren Üniversitesi/Sanat Tarihi 2020 2022
Dr. Öğr. Üyesi Bitlis Eren Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi Bölümü/Türk-İslam Sanatları Anabilim Dalı 2022