İletişim

Dahili Telefon : 8317
E-Posta : sdogur@beu.edu.tr
Birim : Sağlık Bilimleri Fakültesi