İletişim

Dahili Telefon : 1705
E-Posta : sbaskan@beu.edu.tr
Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı