İletişim

Dahili Telefon : 4526
E-Posta : rtarik@beu.edu.tr
Birim : İslami İlimler Fakültesi