BEÜ'de Ben

Birim: Liste: Alt Birim: Görev: Telefon:
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı 4526
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Akademik Personel Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı Doç. Dr. 4526
İslami İlimler Fakültesi Akademik Personel Temel İslam Bilimleri 4526