İletişim

Dahili Telefon : 2210
E-Posta : mkursat@beu.edu.tr
Birim : Fen Edebiyat Fakültesi