İletişim

Dahili Telefon : 4535
E-Posta : mcoban@beu.edu.tr
Birim : İslami İlimler Fakültesi