İletişim

Dahili Telefon : 2321
E-Posta : kkoksal@beu.edu.tr
Birim : Fen Edebiyat Fakültesi