İletişim

Dahili Telefon : 9329
E-Posta : iakad@beu.edu.tr
Birim : Hizan Meslek Yüksekokulu