Kişisel Bilgilerim

Ad Soyad: HAKAN SANCAK
E-Posta: hsancak@beu.edu.tr
Kişisel Web Sitem:
Birim: Tatvan Meslek Yüksekokulu
Dahili Telefon : 9617

Özgeçmiş :

26.04.1970 te Kastamonu ili Araç ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bolu da, lise öğrenimini Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesinde tamamladı. 1992 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden "Biyolog" olarak mezun oldu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı nda 1995 yılında Yüksek Lisans eğitimini “Van Piyasasında Tüketime Sunulan Salamura Beyaz Peynirlerin Mikrobiyolojik, Kimyasal, Fiziksel ve Duyusal Niteliklerinin İncelenmesi” isimli teziyle ve 2005 yılında Doktora eğitimini “İnci Kefalinde (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) Listeria Türlerinin Varlığı ve Yaygınlığı” isimli teziyle tamamladı. İlgili Anabilim dalında 1993 yılından itibaren Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Nisan 1996-Temmuz 1997 tarihleri arasında Yedek Subay olarak askerlik hizmetini yaptı. 2005 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde "Uzman" kadrosuna atandı, 2006 yılında aynı üniversitede Yrd. Doç. Dr. olarak Tatvan Meslek Yüksekokuluna atandı. 2007 yılından itibaren Bitlis Eren Üniversitesi Tatvan Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta ve aynı zamanda ilgili bölümün Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir. 2014 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açılan ve ÖSYM tarafından yapılan iş güvenliği sınavı sonucunda "A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı" belgesi aldı. Bu güne kadar yurt dışı dergilerde 10 ve yurt içi dergilerde 15 yayını yayınlanmış, yurt içi ve yurt dışı bilimsel kongre ve sempozyumlarda sözlü ve poster bildiri olmak üzere 21 bilimsel araştırma sunmuş, 9 projede görev almış, bilimsel dergilerde hakemlik yapmış ve bugüne kadar bilimsel eserleri 185 adet atıf almıştır.