İletişim

Dahili Telefon : 3119
E-Posta : ecengil@beu.edu.tr
Birim : Mühendislik - Mimarlık Fakültesi