Kişisel Bilgilerim

Ad Soyad: ADEM PALABIYIK
E-Posta: apalabiyik@beu.edu.tr
Kişisel Web Sitem: https://www2.beu.edu.tr/personel/apalabiyik@beu.edu.tr
Birim: Fen Edebiyat Fakültesi
Dahili Telefon : 2710

Özgeçmiş :

Doç. Dr. Âdem Palabıyık, Van’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Van’da tamamladıktan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyoloji bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji bölümünde “Sosyolojik Bir Olgu Olarak Yoksulluk ve Dilencilik: Van İli Örneği” başlığıyla yüksek lisansını ve Selçuk Üniversitesi Sosyoloji bölümünde “Barış ve Demokrasi Partisi: Devletsiz Uluslaşma Sürecindeki Etkisi” başlığıyla doktorasını tamamladı. Şu an Bitlis Eren Üniversitesi, Sosyoloji bölümünde öğretim üyeliğine devam etmektedir. Klasik-Modern sosyoloji, Modernleşme, Kürt meselesi, Sekülerleşme, Kadın, Siyaset sosyolojisi, Tarihsel sosyoloji ve Sosyal Psikoloji alanlarında çalışmaktadır.