İş Akış Şemaları
 1. Bilgi Yönetimi ve Erişim Sistemleri (Otomasyon)  İş Akış Şeması
 2. Eksik Süreli Yayınların İş Akış Şeması
 3. Gecikme Cezası İş Akış Şeması
 4. İade Alma İş Akış Şeması
 5. Kullanıcı Eğitimi İş Akış Şeması
 6. E-Kaynak Kullanıcı Eğitimi İş Akış Şeması
 7. Elektronik Yayın Alımı İş Akış Şeması
 8. Kataloglama ve Sınıflama İş Akış Şeması
 9. Kullanıcı Eğitimi / Oryantasyon İş Akış Şeması
 10. Raf Kontrolü İş Akış Şeması
 11. Açık Erişim Sistemi İş Akış Şeması
 12. Koleksiyon Geliştirme ve Sağlama (Basılı Yayın Alımı) İş Akış Şeması
 13. Kitap Kaplama ve Sırt Etiketi Yapıştırma İş Akış Şeması
 14. Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) İş Akış Şeması
 15. Tez Kabul/Kayıt ve Yararlandırma İş Akış Şeması
 16. Kütüphane Üyelik İşlemleri İş Akış Şeması
 17. Raf Dizimi ve Raf Düzeni Sağlama İş Akış Şeması
 18. Raf Kontrolü İş Akış Şeması
 19. Süreli Yayınlar Ciltleme Süreci İş Akış Şeması
 20. Süreli Yayınlar İş Akış Şeması
 21. Yayın Satın Alma İş Akış Şeması
 22. Hurdaya Ayırma Ayıklama İş Akış Şeması
 23. İlişik Kesme İş Akış Şeması
 24. Kitap Sayımı İş Akış Şeması
 25. Maaş Hazırlama İş Akış Şeması
 26. Kitap Stand Kurma İş Akışı İş Akış Şeması
 27. Taşınır İşlemleri İş Akış Şeması
 28. Taşınır Mal İşlemi Devir-Çıkış İş Akışı
 29. Taşınır Mal İşlemi Devir-Giriş İş Akış Şeması
 30. Taşınır Mal Tüketim Çıkış İş Akış Şeması
 31. Taşınır - Yılsonu Hesapları İş Akış Şeması
 32. Taşınır Zimmet Düşme İş Akış Şeması
 33. Taşınır Zimmet Verme İş Akış Şeması
 34. Bağış Yoluyla Sağlanan Yayınların İş Akış Şeması
 35. Ödünç Verme İşlemi İş Akış Şeması