Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS)

Ülkemizdeki araştırmacıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla YÖK Tez Merkezi veya toplu katalog (TO-KAT) üzerinden bilgi merkezleri / kurumlar arasında fotokopi ve/veya ödünç verme yoluyla kaynak paylaşımını mümkün kılan bir “Ulusal Belge Sağlama Ağı”dır. TÜBESS, kullanıcıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizdeki bilgi merkezlerinin kaynak paylaşımında işbirliği yapmalarını amaçlamaktadır. Kaynak paylaşımı TÜBESS’e dahil olan bilgi merkezinin Belge Sağlama Birimleri aracılığı ile fotokopi ve ödünç verme şeklinde gerçekleştirilecektir.

Bitlis Eren Üniversitesi bünyesindeki Akademik/İdari Personel ile Yüksek lisans ve Doktora Öğrenciler yararlanabilir. Araştırmacılarımız bir seferde en fazla 5 tez talebinde bulunabilir.

TÜBESS üzerinden istekte bulunmak tamamen ücretsizdir. Fakat TÜBESS Katılım Protokolü’nün 6.3.5. maddesi gereğince tezi istekte bulunan kişiye tezin sadece BASILI formatı teslim edileceğinden dolayı çıktı ücreti alınacaktır. Telif Hakları gereği kaynakların tamamının fotokopisi çekilemez.

Makale, kitap ve tezler için istek yapılabilir.

YÖK Tez Merkezi’nden tam metni indirilemeyen FARKLI üniversitelerde yapılmış tezler Türkiye Belge Sağlama Sistemi (TÜBESS) aracılığı ile YÖK’ten sağlanır.

YÖK Tez Veri Tabanında yazarı tarafından belirli bir tarihe kadar kısıtlanmış olan tezleri lütfen İSTEKTE BULUNMAYINIZ.