Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL)

Kütüphanelerarası ödünç verme (ILL), Bitlis Eren Üniversitesi Merkez Kütüphane koleksiyonunda yer almayan basılı kitapların belli bir süre için Türkiye’de anlaşmalı üniversite ve araştırma kütüphanelerinden sağlandığı bir hizmettir.

ILL üzerinden yayın istemekle görevli Bilgisayar İşletmeni Esra TOPRAK ve Sekreter Ömer MUCDA'dır. İletişim için 0 434 222 00 12 numaralı telefondan ya da etoprak@beu.edu.tr ve omucda@beu.edu.tr e-posta adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Bitlis Eren Üniversitesi üyeleri bu hizmetten "ILL Materyal Talep Formu"nu doldurarak yaralanabilirler. 

İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde sağlanabilmesi için, istek detayının doğru ve eksiksiz biçimde bildirilmesi gerekmektedir.

Kaynağı talep eden kullanıcı, telif haklarını ihlal etmeden kaynağı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.

Bitlis Eren Üniversitesi üyeleri bir seferde 5 kitaba kadar kitap isteği yapabilirler.

İstenen bilgi kaynağının geliş süresi, kaynağı gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişir.

İstekte bulunan kullanıcı ödünç alınan kaynağı, kütüphaneye bizzat gelerek teslim alır ve iade eder.

Anlaşmalı olunan sağlayıcı kurumların dış kullanıma açık olmayan koleksiyonları, yeni kitaplar ve görsel işitsel malzemeleri bu hizmetin kapsamı dışındadır.

Sağlanan kitapların ödünç alma süreleri ve kullanım koşulları sağlayıcı kurumun politikasına bağlı olarak değişir. Ödünç alınan kaynağın zamanında getirilmemesi veya kaybedilmesi durumunda da kitabın ödünç alındığı kurumun kuralları geçerlidir.

Sağlayıcı kurumun kitabı iade tarihinden önce geri çağırma hakkı saklıdır.

Anlaşmalı kurumlar, Bitlis Eren Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nden isteklerini KITS (ANKOS Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) aracılığıyla yaparlar.

BEU Kütüphanesi’nin diğer üniversite ve araştırma kütüphanelerine ödünç kaynak verme koşullarının detayları KITS sistemi içinde mevcuttur. Buna göre anlaşmalı kurumlara tek seferde 5 kitap 30 gün için ödünç verilir ve üzerinde ayırtma olmadığı takdirde en çok bir kez (15 gün) süre yenilemesi yapılır.

Görsel-işitsel malzemeler, danışma ve ders kaynakları ve yeni yayınlar ödünç verilmez.

BEU Kütüphanesi kullanıcılarının kütüphanelerarası ödünç verilen kaynağa ihtiyaç duyması durumunda, kütüphanenin kaynakları geri çağırma hakkı saklıdır.