Faydalı Linkler

Arastirmax, bireysel (bilim insanları, araştırıcılar, yazarlar, akademisyenler, öğretmenler, çalışanlar, devlet adamları, vatandaşlar, öğrenciler) ve kurumsal (bilgi uzmanları ve/veya bilgi belge yöneticileri olarak çalışan kütüphaneciler, arşivciler, enformasyon ve/veya dokümantasyon uzmanları) düzeyde bilgi kullanıcılarının gereksinim duydukları bilgiye, zamanında, güncel, güvenilir, hızlı, eksiksiz, uygun biçimde sınıflandırılmış olarak elektronik ortamda ücretsiz şekilde erişmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş Türkiye’nin ilk tam metin bilimsel veritabanı platformlarından biridir.

ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, sosyal bilimler alanında düzenli olarak basılı ya da elektronik yayınlanmakta olan “hakemli” dergileri taramayı ve sosyal bilimler alanında ulusal düzeyde profesyonel indeksleme hizmetini sunmayı hedeflemektedir. Indexte taranmak isteyen dergilerin ASOS Index'e Başvur linkinde sıralanan "süreli yayın kriterlerine" uygun yayınlanıyor olması gerekmektedir.

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün bünyesindeki arşiv katalogları üzerinde araştırma yapabilmenize olanak sağlar.

İstanbul Üniversitesi E-Dergi Sistemi;

Teknolojinin hızla ilerlemekte olduğu günümüzde bilginin üretimi ve paylaşımı konusunda da hızlı adımlar atılmaktadır. İstanbul Üniversitesi olarak bu hızlı gelişmelere ayak uydurmaktayız. Üniversitemiz, geçmişten günümüze yayınlanmış ve yayınlanmakta olan akademik dergilerini açık erişimli Elektronik Dergi Sistemi ile tüm araştırmacılarla paylaşmaktadır.Açık erişimli elektronik dergi sistemi ile akademik dergi ve makalelere ulaşılabileceği gibi akademik dergilere makale de gönderilebilmektedir. Sistem üzerinden gönderilen makaleler online olarak hakemler tarafından değerlendirilip dergi editörlerinin de uygun görmesi ile en kısa zamanda yayınlanır. Makale gönderiminden yayınlanmasına kadar geçen tüm süreç online olarak site menülerinden izlenebilmektedir.

Milli Kütüphanenin hazırlamış olduğu Bibliyografyalara buradan erişebilirsiniz.

Milli Kütüphane bünyesinde bulunan kitaplar ve diğer yayınlar için katalog taraması imkanı sağlar.

Avrupa ülkelerinin milli kütüphanelerine ait kataloğu tek bir arayüzden arama imkanı sağlar. Avrupa Kütüphanesi tarafından yapılmıştır.

Türkiye hakkında yayınlanmış her konudan ve her dilden yazılı eserin bibliyografik künyelerini uluslararası standartta toplayıp paylaşıma açmak, eser içeriklerinden hareketle hazırlanan e-öğrenme soruları yoluyla öğrenme ortamı oluşturmak; bibliyografik veriler üzerinde bibliyometrik araştırmalar yapılmasını sağlamak ve yorum, değerlendirme/derecelendirme mekanizması aracılığıyla, eserler ve yazarlar hakkında seviyeli tartışmalara zemin oluşturmak istemektedir.

Yordam sistemini kullanan üniversite, kamu ve özel kuruluşları ortak bir arayüzden arama yapabilrsiniz.