Kütüphane Kullanım Kuralları
 • Kütüphane içerisinde yüksek sesle konuşulmaz.
 • Kütüphane binası içerisinde cep telefonuyla konuşulmaz.
 • Mesai saatinden on beş dakika önce, ödünç alma ve iade işlemleri tamamlanır.
 • Su hariç olmak üzere, Kütüphane'ye yiyecek veya içecek getirilmesi kesinlikle yasaktır.
 • Okuyucuların üzerinde, gecikmiş kitap veya ödenmemiş ceza varsa, kitap ödünç alamazlar ve mezun olma durumu etkilenir.
 • Kullanıcı iade ettiği materyali 5 (beş) iş günü geçmeden tekrar ödünç alamaz.
 • Okuyucular yalnızca kendi öğrenci kimlik kartları ile kitap ödünç alabilirler ve kitap ödünç alırken öğrenci kimlik kartlarını beyan etmelidirler. Başka bir karttan kitap ödünç almak isteyen okuyucular, şartlar ne olursa olsun, kartın sahibinden bir yetki mektubu göstermelidir.
 • Kütüphane materyallerine ve eşyalarına zarar verilemez.
 • Kütüphane içerisinde izinsiz kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu ve benzeri araçlarla çekim yapılmaz.
 • Kullanıcılar, kendi eşyalarından sorumludur. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı sorumlu değildir.
 • Kütüphanedeki bilgisayarlar, sadece eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik amaçlar için kullanılır.
 • Kütüphaneye bavul ve valiz türü bagaj eşyaları ile girilmez ve emanet bırakılamaz.
 • Raflardan aldığınız kitapları raftaki doğru yerine koyacağınızdan emin değilseniz masa üzerine bırakınız, rafa yerleştirmeyiniz ve rafları dağıtmayınız.
 • Kütüphane içerisindeki masa, sandalye ve diğer malzemelerin yerlerini değiştirmeyiniz.
 • Ödünç verme kurallarına uyunuz, materyali en iyi şekilde koruyunuz.
 • Kütüphane kurallarına uyulmaması durumunda kullanıcı, kütüphane personelinin uyarılarını dikkate almakla yükümlüdür.
 • Kütüphane bilgi kaynaklarına ve eşyalarına (bilgisayar, sandalye, masa vb.) zarar veren kullanıcı hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.
 • Kütüphane koleksiyonunun güvenliği manyetik kapı kontrol sistemi ile sağlanmakta olup ödünç alma işlemi yapılmamış kütüphane materyali dışarı çıkarılmamalıdır.
 • Kitapların, izinsiz olarak kütüphane dışına çıkartılması ya da çıkartılmaya teşebbüs edilmesi durumunda, bu eylemde bulunan kullanıcı hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.