Üniversitelerin E-Kitap ve E-Dergi Yayınları
  • "Economic Analysis: An Islamic Perspective-I ve İslam İktisadı: Teoriler, Modeller ve Kurumlar" adlı eserler https://kutuphane.asbu.edu.tr/tr/kitaplar adresinde okuyucuların hizmetine sunulmuştur.

Gümüşhane'de Yayla Turizmi (Sürdürülebilir Turizm bakış Açısıyla) erişim linki ; https://acikerisim.gumushane.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12440/5531

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Salim Serkan NAS, Prof. Dr. Necati ÇELİK, Doç. Dr. Ertekin ÖZTEKİN ve Dr. Öğr. Üyesi Selim KAYA'nın yapmış olduğu " International Online Conferences On Engineering and Natural Sciences Full Texts Book (IOCEN'S 21)" isimli eser; http://acikerisim.gumushane.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12440/5535 adresinde e-kitap olarak yayımlanmıştır. 

İYTE Eğitim Komisyonu ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) iş birliği ile düzenlenen "Uzaktan Eğitim" temalı Çalıştay, 16-17 Şubat 2021 tarihinde çevrim içi ortamda gerçekleştirilmiştir. Uzaktan eğitim sürecindeki tüm üniversitelerimize yararlı olacağını düşündüğümüz alanında uzman konuşmacıların bilgilerini aktardığı, İYTE Akademisyenlerinin tecrübelerini paylaştığı, İYTE Öğrencilerinin gözünden sürecin değerlendirildiği bu Çalıştay raporu kitap haline dönüştürülmüş ve açık erişim olarak IYTE Akademik Arşivi üzerinden (https://hdl.handle.net/11147/10799) paylaşıma açılmıştır.

  • ''Ulusal Engelsiz Yaşam Kongresi Özet Bildiri Kitabı'' isimli eser,
  • ''5. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildiri Kitabı'' isimli eser,
  • ''Sağlıklı Yaşam ve Obezite Farkındalık Kongresi Bildiri Kitabı'' isimli eser,
  • ''2nd International Symposium on Sustainable Logistics ''Cırcular Economy'' Proceeding Book'' isimli eser,
  • ''Gastronomi, Beslenme ve Gıda Teknolojileri Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı'' isimli eser,
  • ''1st International Traditional Foods and Sustainable Food Systems Symposium Proceeding Book'' isimli eser,
  • ''1st International Traditional Foods and Sustainable Food Systems Symposium Summary Proceeding Book'' isimli eserler aşağıdaki linkte bulunmaktadır.
  • “Derlem Temelli/Çıkışlı Çözümlemeler” isimli eser

https://toros.edu.tr/sayfalar/kutuphane-ve-dokumantasyon-daire-baskanligi-yeni-cikanlar