Açık Erişimli Kaynaklar

Tüm Dünya’yı etkileyen COVID-19 salgını ve koronavirüsler ile ilgili yapılan/yapılacak araştırmaları desteklemek amacıyla  Brill yayınevi,  halk sağlığı, uzaktan eğitim, kriz araştırması gibi konularda kitaplar ve makaleleri erişime açtı. Konuyla ilgili yeni içerik yayınlanırsa, bu koleksiyona eklenecektir.

İçeriğe erişim linkihttps://www2.brill.com/COVID-19_Collection

Konulara göre içerik:

Epidemics and crisis research past and present (Geçmişte ve günümüzde salgın hastalıklar ve kriz araştırmaları)

Strategies for containment ( Sınırlama stratejileri )

Building solidarity and resilience in times of crisis (Kriz zamanlarında dayanışma ve dayanıklılık oluşturmak )

Home-schooling and distance learning (Evde eğitim ve uzaktan eğitim )

Dünyanın önde gelen akademik yayıncılarından biri olan Taylor&Francis Koronavirüs salgını sürecinde katkı sağlamak amacıyla bu konudaki tüm yayınlarını açık erişim hale getirmiştir. Koronavirüs ile ilgili olabilecek tüm dergi makaleleri ve kitap bölümlerine aşağıdaki linkte yer alan yönlendirmelerle ulaşılabilir: https://taylorandfrancis.com/coronavirus/

COVID-19: Koronavirüs İçeriğine ücretsiz erişim

  Güvenilir bilim, teknoloji, tıp, beşeri bilimler ve sosyal bilimler araştırmalarının önde gelen yayıncısı olan Taylor & Francis, halk sağlığı yetkililerine, araştırmacılara, klinisyenlere ve kamuoyuna COVID-19’un yayılmasının önlenmesi ve yönetilmesi amacıyla yardımda bulunmayı taahhüt etmektedir.

  Bu mikrositede Taylor & Francis Online üzerinden ücretsiz olarak erişilebilen bütün ilgili COVID-19 araştırma makalelerinin, kitap bölümlerinin ve bilgilerinin yanı sıra, COVID-19’un tanılanmasına, tedavisine, önlenmesine ve ileri düzeyde araştırılmasına yönelik küresel çabaları destekleyen Taylor & Francis e-kitaplarının bağlantıları ile referansları verilmektedir.

ProQuest Publicly Available Content Database  multidisipliner birçok açık erişim kaynağın derlenerek oluşturulduğu, ProQuest Açık Erişim veritabanı linki. Bu kaynağa kullanıcılarınız ücretsiz olarak erişim sağlayabilirler. Tubitak Ulakbim Ekual ProQuest Dissertation&Thesis anlaşması kapsamında tüm kurumlarımızın IP adresleri sistemimizde tanımlı olduğu için kullanıcılarınızın bu veritabanına erişimleri için herhangi ek bir tanımlama yapılmasına ihtiyac yoktur

https://search.proquest.com/publiccontent/

Elsevier Textbooks freely available on multiple platforms (Elsevier Ders Kitapları birden fazla platformda ücretsiz olarak mevcuttur)

ScienceDirect Textbooks: The 256 textbooks currently on ScienceDirect will be automatically entitled to all active ScienceDirect customers (including those journals customers who do not currently have books) for a period of 90 days. Users accessing ScienceDirect through IP or remote access will be able to use these books while campuses are closed.  Access the title list here (expected to be updated by end of day Wednesday, March 18).

To assist students at disrupted semester-calendar schools who are losing access to course materials due to COVID-19 campus closures, VitalSource has been joined by publishers and partners to offer free access to ebooks to students whose classes have moved online from March 16 through May 25, 2020. Students will be able to access the expansive catalog of ebooks from participating publishers through the VitalSource Bookshelf app effective immediately.

·       See the announcement

·       FAQs for students and educators

·       List of publishers and resellers who are supporting this effort

·       For students who need assistance accessing free ebooks

Elsevier Participates in ‘RedShelf Responds’ COVID-19 Initiative
Under the label of ‘RedShelf Responds’, RedShelf is collaborating with its publishing partners to offer free access to ebooks for the remainder of the semester for currently enrolled students impacted by recent campus closings. Semester-calendar schools of authorized programs will be allowed free access to ebooks from March 16 through May 25, 2020.

·       See the announcement

·       Learn more and access ebooks

Kurumunuz, kütüphaneniz için faydalı olabileceğini düşündüğümüz bazı kaynakları aşağıda sizlerle paylaşmak isteriz:

  • Atypon'un yapay zekâ odaklı kişiselleştirilmiş keşif uygulaması ile desteklenen ve Scitrus tarafından sunulan, COVID-19 ile ilgili en yeni araştırmalar ve haberlerin ücretsiz gerçek zamanlı yayını.

Başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat makaleleri ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır. Veri tabanında hâlihazırda 113.700 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 92.000 makalenin tam metin PDF’lerine ulaşılabilmektedir. Ayrıca bu veri tabanımızın “metin içeriğinde arama” ( http://icerik.isam.org.tr/ ) özelliği vardır.
http://ktp.isam.org.tr/?url=makalesbv/findrecords.php

Bu veri tabanı başta İlâhiyat fakültelerinin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlarda yer alan İlâhiyat alanındaki makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır. Veri tabanında hâlihazırda  80.000 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan  75.000 makalenin tam metin PDF’lerine ulaşılabilmektedir. Ayrıca bu veri tabanımızın “metin içeriğinde arama” ( http://icerik.isam.org.tr/ ) özelliği vardır.

http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php

Bu veri tabanı Osmanlı devlet ve vilayet salnameleri ile nevsalleri kapsamaktadır. Veri tabanında şu an itibariyle 669 adet eserin tam metin PDF’leri verilmiştir.

http://isamveri.org/?url=salname

Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat ve İslâm ilimlerine dâir makalelerden oluşmaktadır. Şimdilik 37.033 makalenin künyesi ile tam metinlerinin (PDF olarak) yer aldığı veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni makaleler eklenmektedir.

http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleosm/findrecords.php

Bu veri tabanı TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.

http://ktp.isam.org.tr/?url=dokuman/findrecords.php

Bu veri tabanı, tarih, edebiyat ve İslâmî ilimlerle ilgili risâlelerden oluşmaktadır. Şimdilik 4407 civarında risâlenin tam metinlerine (PDF olarak) ulaşabileceğiniz veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni risaleler eklenmektedir.

http://ktp.isam.org.tr/?url=risaleosm

 Ayrıca İSAM Kütüphane Kataloğu ve diğer veri tabanlarına erişim için: www.isam.org.tr