2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Başvurusu/2023-2024 Academic Year International Students Application/انقر للحصول على طلب الطالب الدولي للعام الدراسي 2024-2023

2023­-2024 AKADEMİK YILI YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru Takvimi

Başvuru Tarihleri                                                                                     : 10 Temmuz 2023-8 Ağustos 2023

Başvuruların Değerlendirilmesi                                                        : 8 Ağustos 2023-14 Ağustos 2023

Başvuru Sonuçlarının İlan Tarihi                                                        : 14 Ağustos 2023

Kabul Mektuplarının Gönderilmesi                                                   : 14 Ağustos 2023

Kesin Kayıt Tarihleri                                                                                : 15 Ağustos 2023–15 Eylül 2023

 

     Gerekli görülmesi halinde Bitlis Eren Üniversitesi başvuru takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Vize sürecinin uzaması, lise mezuniyet sınavlarının gecikmesi veya seyahat kısıtlamasından dolayı söz konusu tarihlerde kesin kayıt yaptıramayan öğrencinin; durumunu kayıt tarihleri sırasında yos@beu.edu.tr adresine e-posta göndererek beyan etmesi ve kayıt yaptırmaya geldiğinde beyanını kanıtlayıcı belgeler sunması halinde; 20 Ekim 2023 tarihine kadar kayıt yaptırmak koşulu ile kesin kayıt hakkı saklı tutulur.

 1. GENEL KOŞULLAR

Başvuracak Adaylar;

A) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla [elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları hariç]),

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenlerin (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla) (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla)

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

     b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların

Başvurularının kabul edilmesi,

    B) Adaylardan;

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTCliselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

6) Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak KKTC vatandaşları ve T.C vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar ile yabancı uyrukluların (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları hariç)

başvurularının kabul edilmemesi,

 1. BAŞVURU ŞARTLARI

2023­2024 Eğitim - Öğretim yılı için adayların aşağıdaki tabloda belirtilen şartlardan en az birini sağlamaları gereklidir.

Başarı Şartları Tablosu

(Tablo-1)

SNO

SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ

Başarı Şartı

 1.  

TR-YÖS

TR-YÖS'ten en az 40 puan almak.

 1.  

BEU-YÖS

SİÜ-YÖS'ten en az 40 puan almak.

 1.  

SAT 1 sınavı

1600 toplam en yüksek puan en az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı almak.

 1.  

GCE ( A Level ) sınavı

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 2 konuda A seviyesine sahip olmak.

 1.  

Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavları

Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav not ortalaması en az 70 olmak.

 1.  

 Uluslararası Bakalorya diploması

Diploma notu en az 28 olmak.

 1.  

 Irak Al-Edadiyah

En az 70 puan almak.

 1.  

 ABITUR sınavı

En düşük 6 puan, en yüksek 1 puan üzerinden en az 4 puan almak.

 1.  

 ACT ( Amerikan College Test ) sınavı

Fen (Science reasoning), matematik (math) ve toplam puan olarak en az 21 puan almak.

 1.  

 Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden en az 60 veya en az 20 üzerinden 10 puan almak.

 1.  

Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite giriş sınavı (Gaokao)

Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan almak.

 1.  

Suriye'de yapılan Al-Shahada Al-Thanawiyya (Baccalaure ante) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Fakültesi bölümleri için en az 170, eşit ağırlıklı puana göre öğrenci alan sözel bölümler için en az 160 puan, sosyal puana göre öğrenci kabul eden bölümler için sözel bölümlerden en az 150 puan almak.

 1.  

İranda lise diploma notu (Diplome Debirestan)

Ortalaması en az 12/20 olmak ve Pişdaneşgahi bitirme sınavından en az 12/20 not almak.

 1.  

Fransız Bakaloryası

En az 10/20 not almak.

 1.  

TQDK sınavı (Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı

En az 300/700 puan almak.

 1.  

TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası bilim olimpiyatları

Altın, gümüş veya bronz madalya almış olmak.

 1.  

Libya'da yapılan Al-Shahada-AI

Thanawiyya(Baccalaureate) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Fakültesi bölümleri için en az 180, diğer bölümler için en az 170 puan almak.

    18.

Bu listede yer almayan ve üniversite tarafından kabul edilecek diğer sınavlar

Üniversite tarafından başarılı olarak değerlendirilmek.

 

 

 1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  1. Başvuru Formu. Başvuru sistemine giriş için TIKLAYINIZ.
  2. Lise diploması
  3. Lise not dökümü (Transkript)
  4. Pasaport  veya kimlik belgesi
  5. Vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında son altı ay içinde önden çekilmiş)
  6. Varsa engel durum belgesi

 

 1. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ 

 

Bütün başvurular, online başvuru sisteminden ve istenilen belgeler ile birlikte yukarıda belirtilen takvim dâhilinde aşağıda verilen çevrimiçi bağlantı üzerinden yapılır.

 

ONLİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

 

 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMESİ

 

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi sadece Bitlis Eren Üniversitesi’nin yetkisindedir. Bitlis Eren Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Eksik belgesi olan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar yukarıda belirtilen takvim dâhilinde öğrencilerin başvuru yapmış olduğu otomasyondan açıklanır.

 

Adaylar ilan edilen bölümlerden başvurma hakkı bulunduğu ve sıralamasını da belirttiği, en fazla 10 tercih yapabilir.

 

Kabul edilen öğrenciler yükseköğrenimlerini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkânı olduğuna ilişkin uluslararası geçerliliği olan resmi bir belge ile belgelendirmek zorundadırlar.

 

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kabul mektubunda yazılan gerekli belgelerle Üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadırlar. İlan edilen kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.

 

 

 1. KESİN KAYIT TARİHLERİ, BELGELER ve ÖĞRENİM ÜCRETİ

Üniversiteye yerleşenlerin kesin kayıtları yukarıda belirtilen tarihler arasında Merkezi Derslikler binasında bulunan Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü Birimi tarafından yapılacaktır.

KESİN KAYIT BELGELERİ

 1. Lise diplomasının aslı.
 2. Lise diplomasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği / Konsolosluğu veya yeminli mütercim tercümandan noter onaylı Türkçe örneği.
 3. Not belgesinin aslı. (Transkript)
 4. Not belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği / Konsolosluğu veya yeminli mütercim tercümandan noter onaylı Türkçe örneği.
 5. Türk liselerine denk bir ortaöğretimin tamamlandığına ilişkin denklik belgesi ( denklik işlemi ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği / Konsolosluğundan ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmış olmalı),
 6. Süresi geçmemiş pasaport aslı.
 7. Süresi geçmemiş pasaport aslı ve pasaportun ülkelerinizdeki Türkiye Büyükelçiliği / Konsolosluğu veya yeminli mütercim tercümandan noter onaylı Türkçe örneği.
 8. Varsa İkamet İzni Belgesi, Geçici Koruma Belgesi veya ikamet izni belgesi yerine geçen diğer belgeler.
 9. 4 adet fotoğraf ( 4,5x6 ebadında, son altı ay içinde çekilmiş ),
 10. Öğrenim ücretinin ödendiğini belirten banka makbuzu.
 11. Yüksek öğrenimini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkanı olduğuna ilişkin uluslararası geçerliliği olan bir belge veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Maddi Durum Beyannamesi.
 12. Yabancı Uyruklu Öğrenci İkamet Beyannamesi.
 13. Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Formu.
 1. DİL YETERLİLİK DÜZEYLERİ
 2.  
 3. Türkçesi yeterli olanlar (C2, C1 ve B2 Düzeyi) öğrenimlerine hemen başlayabileceklerdir.
 4. Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilen adaylar (Belgesiz, A1, A2 ve B1 Düzeyi) öğrenime başlayamayacaklardır. Bu adaylar iki dönem süre ile kayıt donduracak ve Türkçe öğrenmekle yükümlü tutulacaklardır. Türkçe öğrendiklerini kanıtlar belgeyi sunduktan sonraki dönem öğrenime devam edebileceklerdir.
 5. Üniversitemize kabul edilen adayların kayıt olduktan sonra öğrenimlerine başlayabilmeleri için T.C. Üniversitelerine bağlı (Devlet Üniversiteleri) Türkçe Öğretim Merkezlerinin (TÖMER) veya Yunus Emre Enstitüsü'nün yapmış olduğu Türkçe sınavlarından yeterli puan almaları ve bunu kesin kayıt esnasında ibraz etmeleri gerekir.
 6. Ortaöğretimini T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde (Açık Öğretim Liseleri hariç) tamamlayan adayların ve eğitim dili Türkçe olan liselerden mezun olmuş adayların Türkçe düzeyleri için belge aranmaz.
 7. Kayıt oldukları dönem dâhil 4 dönemin sonunda gerekli dil yeterliliklerinin tamamını belgelemeyen öğrencilerin Bitlis Eren Üniversitesi ile ilişikleri kesilir.

NOT­1: Türkçe yeterliliğe ek olarak İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler ve İslami İlimler (M.T.O.K) programına yerleşen öğrenciler Arapça, Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne yerleşen öğrenciler İngilizce Muafiyet Sınavına girecekler. Muafiyet sınavını geçenler 1.sınıftan başlayacak. Geçemeyen öğrenciler 1 yıl Hazırlık okuyacaklar.

ÖĞRENİM ÜCRETİ

2023­-2024 Eğitim Öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri henüz belirlenmemiştir. Belirlendikten sonra beu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.