Eren Kalite ve Kalifikasyon Kulübü

                                                           

 

Akademik Danışman: Dr. Öğr. Üyesi BERFİN GÖKSOY SEVİNÇLİ

İletişim Adresi: 4112 /bgoksoy@beu.edu.tr

Kulüp Başkanı: Alpay UYĞUN

Eren Kalite  ve Kalifikasyon Kulübü, yükseköğretim alanında kalite kültürünün yaygınlaştırılması, kalite süreçlerinin içselleştirilmesi ve öğrencilerin kalite güvencesi sistemine katılımlarının artırılması ve bu alanda çalışmalar yürütmek amacıyla kuruldu. Topluluğun temel hedefleri şunlardır:

  • Kalite kültürünün öğrenciler tarafından içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
  • Öğrencilerin yükseköğretimdeki kalite güvencesi süreçlerine ilişkin katılımlarını artırmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci katılımlı çalışmalar gerçekleştirmek,
  • Öğrencilere yönelik kalite etkinlikleri yapmak,
  • Aynı amaçlar etrafında çalışan diğer grup, dernek ve kişilerle iletişimde bulunmak ve işbirliği yapmak,
  • Üniversitemizin karar alma süreçlerine katılarak, öğrencilerin kalite çalışmalarından beklentilerini iletmek için faaliyet düzenlemek, yürütmek veya diğer benzer yasal faaliyetlere katılımlarını sağlamaktır.