2023 Yılı Kalite İzlencesi

2023 Yılı Kalite İzlencesi

Sıra

Tarih

Toplantı/Faaliyet Adı

Toplantı/Faaliyet Notları

04 02 Şubat 2023 Kalite Alt Komisyon üye görevlendirilmeleri yapıldı 27 Ocak 2023 tarihinde yapılan Kalite Koordinatörlüğü toplantısı gereğince Kalite Alt Komisyon üyelerine Üniversitemiz akademik personellerinden yeni görevlendirlemer yapılarak EBYS üzerinden görevlendirilme yazısı yazıldı.
03 27 Ocak 2023 1. Kalite Koordinatörlüğü Toplantısı

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında 2022 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu hakkında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan YILMAZ'a bilgilendirme sunumu yaptı.

02 23 Ocak 2023 1. Uluslararası Öğrenci Kalite Toplulukları Kongresi

Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğünün 06.01.2023 tarih ve 476451 sayılı "1. Uluslararası Öğrenci Kalite Toplulukları Kongresi" konulu ilgi yazısı gereğince Üniversitemiz Eren Kalite ve Kalifikasyon Öğrenci Kulübü Başkanı Furkan YEŞİLYURT'un 10-11 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak olan 1. Uluslararası Öğrenci Kalite Toplulukları Kongresinde Üniversitemizi temsilen katılım sağlaması ile ilgili gerekli çalışmalar başlatıldı.

01 03 Ocak 2023 Birim Kalite Temsilcileri revizyon edildi

Üniversitemizde yürütülen kalite çalışmaları kapsamında 17.08.2022 tarih ve 61198 sayılı ilgi yazımız gereğince Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi "www.kys.beu.edu.tr" programı üzerinden Birim Kalite Temsilcilerine kullanıcı ve yetkilendirmeler yapılmış olup, 2022 yılında yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı veya personel birim değişikliği nedeni ile Birim Kalite Temsilcilerinin tekrardan güncellenmiştir.