2022 Yılı Kalite İzlencesi

2022 Yılı Kalite İzlencesi

Sıra

Tarih

Toplantı/Faaliyet Adı

Toplantı/Faaliyet Notları

33 27 Aralık 2022 Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anketi Kalite çalışmaları kapsamında koordinatörlüğümüz tarafından Üniversitemiz Akademik ve İdari personelleri için memnuniyet anketi hazırlanmıştır.
32 21 Aralık 2022 Akademik Personel Ataması yapıldı. 27.10.2022 tarih ve 31996 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Üniversitemiz Rektörlük (Kalite Koordinatörlüğü) 7. derece Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna kurum dışı naklen ataması yapılan Kenan DENİZ, 21.12.2022 tarihinde Koordinatörlüğümüzde göreve başlamıştır.
31 5-6 Aralık 2022 Bitlis Eren Üniversitesi Eren Kalite ve Kalite Kulübü Öğrencileri "Kalite Elçileri Farkındalık Çalıştayına" Katıldı. 5-6 Aralık 2022 tarihleri arasında Fırat Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan YÖKAK Başkanı Sayın Prof. Muhsin KAR ve yönetim ekibinin yer aldığı çalıştaya Üniversitemiz Eren Kalite ve Kalifikasyon Kulübü Başkanı Furkan YEŞİLYURT ve Üyesi Eren YEŞİLYURT katılımıştır. 2 gün süren çalışyataydaki eğitim sonrasında Kalite ve Kalifikasyon Kulübü Başkanı Furkan YEŞİLYURT ve Üyesi Eren YEŞİLYURT Katılım Belgesi almaya hak kazanmıştır.
30 18 Kasım 2022 BEU-KYS programına tüm dokümanlar yüklendi

Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi "www.kys.beu.edu.tr" BEU-KYS programı kapsamında birimlere dokümanlarının yüklenmesi veya  güncellenmesi hakkında EBYS üzerinden yazı yazıldı. BEU-KYS programına Kalite El Kitabı, Süreç tanımları, Prosedürler, Formlar, İş Akış Şemaları, Risk Analiz Formları, Talimatlar vb. dokümanlar yüklendi.

29 18 Kasım 2022 Kalite Alt Komisyon üyeleri toplantısı yapıldı. Üniversitemiz kalite kapsamında 2021 yılında yapılmış olan anketlerimizin soru dağılımındaki yoğunluğunu gidermek amacıyla her bir anketimiz için soru dağılımlarında yapılacak olan iyileştirmeler kapsamında Tematik alanlarının belirlenerek titizlikle çalışma yapılması hususunda Üniversitemiz Kalite alt komisyon üyelerimiz ile toplantı yapıldı.
28 17 Kasım 2022 Akademik Birim Web Sorumluları görevlendirildi. Üniversitemiz akademik birimlerinin web sayfalarının eksikliklerinin tamamlanması kapsamında, akademik çalışmalar ile İngilizce alanların eksiksiz doldurulması hususunda birim web sorumlusu olarak bir akademik personelin görevlendirildi.
27 16 Kasım 2022

Akademik Birim Kalite Sorumluları ile toplantı yapıldı.

Kalite Koordinatörlüğü bünyesinde akademik birimlerimizin İngilizce web sayfalarını oluşturmalarına yönelik çalışmaları kapsamında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan YILMAZ başkanlığında Akademik Birim Kalite Sorumluları ile toplantı yapılmıştır. 
26 2 Kasım 2022 Kalite Alt Komisyon üyeleri toplantısı yapıldı. Üniversitemiz 2023 yılı kalite alt komisyonunun çalışmalarının planlanması ve kalite koordinatörlüğünün çalışmalarının değerlendirilmesi gündemiyle Kalite alt komisyon üyeleri ile toplantı yapıldı.
25 20 Ekim 2022 TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi bayrak töreni yapıldı. Bitlis Eren Üniversitesi, Türk Standardları Enstitüsünden (TSE) ‘Yüksek Öğrenim ve Eğitim Hizmetleri Sunumu’ Kapsamında ‘TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ belgesi almaya hak kazandı.
24 09 Ağustos 2022 "Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyonu Yönergesi" ile  "Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları" yayımlandı. Kalite standartları kapsamında "Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyonu Yönergesi" Koordinatörlüğümüz tarafından güncellenmiş olup, "Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları" ile birlikte Üniversitemiz Senatosundan geçmiştir.
23 03 Ağustos 2022 Süreç Yönetimi 

Üniversitemizde yürütülen kalite çalışmaları kapsamında akademik ve idari birimlerin süreçlerinin belirlenmesi ve güncellenmesi için EBYS üzerinden yazı yazıldı.

 

22 27 Temmuz 2022 2022 Yılı İzleme Programı

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi (https://yonetim.yokak.gov.tr/) "değerlendirici onaylama" modülü üzerinden 2022 Yılı İzleme Programı kapsamında Üniversitemizi değerlendirmek üzere 18-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında Koordinatörlüğümüz tarafından onaylanan değerlendirme takımı üyelerinin hazırlamış olduğu İzleme Takımı Ziyaret Programı EBYS üzerinden tüm birimlere gönderilmiştir. 

 

21 20-21 Temmuz 2022 Bitlis Eren Üniversitesi, TRB INTERNATIONAL firması tarafından Denetim yapıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi, TRB INTERNATIONAL firması tarafından yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme denetimini başarıyla tamamladı. Üniversitemizde, TRB INTERNATIONAL tarafından 20-21 Temmuz 2022 tarihleri arasında TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dış Denetimi Yapıldı.

 

20 28 Haziran 2022 Üniversitemizde, Kalite Yönetimi Sistemi Güncellenmesi Kapsamında Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı Yapıldı

Üniversitemizde, Kalite Koordinatörlüğü tarafından “TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi Güncellenmesi” kapsamında "Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı”, Bitlis Eren Üniversitesi Kalite Komisyon Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. 

 

19 13 Haziran 2022 Risk Analiz Formu

Üniversitemiz TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifika güncellemesi kapsamında Risk Analiz Forumunun doldurulması ile ilgili EBYS üzerinden tüm süreç sahiplerine yazı yazıldı.

 

18 02 Mayıs 2022 3. Kalite Koordinatörlüğü değerlendirme toplantısı yapıldı.

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi Güncellenmesi hakkında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan YILMAZ'a bilgilendirme sunumu yaptı.

 

17 15 Nisan 2022 2. Kalite Koordinatörlüğü değerlendirme toplantısı yapıldı.

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan YILMAZ'a bilgilendirme sunumu yaptı.

 

16 14 Nisan 2022 Kalite Komisyon Başkanı

Üniversitemiz Senato tarafından Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyonu Yönergesinin 5. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) (f) ve (g) fıkrası gereği Kalite Komisyon üyeleri güncellendi. Söz konusu Senato kararı gereğince Üniversitemiz Kalite Komisyon Başkanlığına Rektör Yardımcısı Prof. Ayhan YILMAZ görevlendirildi.

 

15 08 Nisan 2022 Birim Öz Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz kalite çalışmaları kapsamında Kalite Koordinatörlüğümüz tarafından hazırlanan 2022 Yılı Birim Öz Değerlendirme Raporunun hazırlanması ile ilgili EBYS üzerinden yazı yazıldı. 

 

14 30-31 Mart 2022 TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Hizmet İçi Eğitimi

Üniversitemiz TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifika güncellemesi için TRB INTERNATIONAL firması tarafından TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifika güncellemesi hakkında firma tarafından "Temel - Dokümantasyon Eğitimi" ile "İç Tetkik Eğitimi" hizmet içi eğitimi yapıldı.

 

13 14 Mart 2022 "Aile Eğitim Programı" ve "Eğitici Gelişim ve Değerlendirme Programı" kapsamında "Etkili Sunum Teknikleri" Eğitimi

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü, Bitlis Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğünde Eğitim Çalışması Yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan "Aile Eğitim Programı" ve "Eğitici Gelişim ve Değerlendirme Programı" kapsamında, Bitlis Eren Üniversitesi Kalite Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hakan Tuzcu tarafından "Etkili Sunum Teknikleri" eğitimi verildi.

 

12 09 Mart 2022

Öğrenci Dekanlığı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Üniversitemiz Öğrenci Dekanlığı ile Sosyal Hizmet Öğrenci Kulübümüz kapsamında öğrencilerimize bilgilendirme toplantısı yapıldı.

 

11 25 Şubat 2022 Üniversitemiz üst yönetimi ile yeni atanan Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri ve Öğretim Üyeleri ile bir araya geldi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Necmettin ELMASTAŞ, Üniversitemize yeni atanan Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri ve Öğretim Üyeleri ile bir araya geldi. 

 

10 23 Şubat 2022 Hizmet İçi Eğitim 

Üniversitemizde yürütülen kalite çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere Bitlis Eren Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemi "www.kys.beu.edu.tr" programı yazılmıştır. Üniversitemiz kalite çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi için Kalite Yönetim Sistemi programının tanıtımı ve kullanımı hakkında hizmet içi eğitim yapıldı.

 

09 23 Şubat 2022 Kalite Komisyon Başkanı 

Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aygün, rektörlük binasında gerçekleştirilen devir-teslim töreni ile görevini Prof. Dr. Ferit İzci’ye devretti. Üniversitemiz Senato tarafından Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyonu Yönergesinin 5. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) (f) ve (g) fıkrası gereği Kalite Komisyon üyeleri güncellendi. Söz konusu Senato kararı gereğince Üniversitemiz Kalite Komisyon Başkanlığına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferit İZCİ görevlendirildi.

 

08 18 Şubat 2022 Eren Kalite ve Kalifikasyon Kulübü Kuruldu

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün yürütmüş olduğu çalışmalar kapsamında Eren Kalite ve Kalifikasyon Kulübümüz kuruldu.

 

07 20 Ocak 2022 5. Kalite Alt Komisyon Toplantısı

Toplumsal Katkı Alt Komisyon Üyeleri Kalite Koordinatörlüğümüz odasında 2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlığı sürecinde toplantı yaptı.

 

06 20 Ocak 2022 4. Kalite Alt Komisyon Toplantısı

Araştırma ve Geliştirme Alt Komisyon Üyeleri Kalite Koordinatörlüğümüz odasında 2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlığı sürecinde toplantı yaptı.

 

05 19 Ocak 2022 3. Kalite Alt Komisyon Toplantısı

Eğitim ve Öğretim Alt Komisyon Üyeleri Kalite Koordinatörlüğümüz odasında 2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlığı sürecinde toplantı yaptı.

 

04 19 Ocak 2022 2. Kalite Alt Komisyon Toplantısı

Liderlik, Yönetim ve Kalite Alt Komisyon Üyeleri Kalite Koordinatörlüğümüz odasında 2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlığı sürecinde toplantı yaptı.

 

03 17 Ocak 2022 1. Kalite Alt Komisyon Toplantısı

Üniversitemiz Kalite Alt Komisyonu,  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat AYGÜN başkanlığında toplandı. Düzenlenen toplantıda Kalite Koordinatörlüğünün yapmış olduğu çalışmalar ile 2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlığı sürecinde Kalite Al Komisyon Üyelerinin kendi içlerinde toplantılar ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

 

02 12 Ocak 2022 Kalite Alt Komisyon Üyelerine EBYS üzerinden yazı yazıldı.

2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu ile Gösterge Raporunun 21 Şubat 2022 Pazartesi gününe kadar Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemine "https://yonetim.yokak.gov.tr/" girilmesi için Kalite Alt Komisyon üyelerine yazı yazıldı.

 

01 06 Ocak 2022 1. Kalite Koordinatörlüğü değerlendirme toplantısı yapıldı.

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğümüzce 2021 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu için hazırlıkları hakkında  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat AYGÜN'e bilgilendirme sunumu yaptı.