Temel Değerlerimiz

Temel Değerlerimiz

Bitlis Eren Üniversitesi; evrensel değerleri ülkesinin değerleriyle bütünleştiren, adil, güvenilir, şeffaflık ve hoşgörü temelinde gönül birliği, sevgi ve saygı esasına dayalı, bilim ve teknolojide daima geleceği hedefleyen, çağdaş bireyler yetiştirerek bölgenin ve ülkenin kalkınmasını sağlamak için aşağıdaki temel ilkelere uygun hareket eder.

Şeffaflık: Bitlis Eren Üniversitesinin yaptığı tüm işlem ve eylemleri ile bilginin paydaşlara eksiksiz ulaştırılması ve her düzeyde üyenin eylem ve kararlarından dolayı şeffaflık ilkesi esastır.

Bilimsel Düşünceyi Rehber Edinen: Bitlis Eren Üniversitesi evrensel normlara ulaşmanın bilimsel düşünceyi rehber edinmenin bir sonucu olduğu anlayışına sahiptir.

Adil ve Güvenilir: Bitlis Eren Üniversitesi gerek çalışanlarına gerekse öğrencilerine karşı adil ve güvenilirdir.

Daima Geleceği Hedefleyen: Bitlis Eren Üniversitesi yaptığı akademik çalışmalarla bilime ve geleceğe ışık tutmaktadır.

Hukukun üstünlüğü: Bitlis Eren Üniversitesi hukukun üstünlüğüne daima inanmış ve bu ilkeye uygun hareket etmektedir.

Toplumsal Değerler: Bitlis Eren Üniversitesi daima toplumsal değerleri özümseyerek yaşadığı bölgenin ve ülkenin sosyal yapısına uygun hareket etmektedir.

 Tarihi ve Kültürel Değerler: Bitlis Eren Üniversitesi yaptığı çalışmalarla daima tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına özen göstermektedir.

Öncü Olmak: Bir üniversite olarak sunduğumuz eğitim ve hizmetlerle toplumda öncü olmak, yaptığı araştırma çıktıları ile geleceğe yön vermek kaybolmaması gereken bir değerimizdir.

Farklılıklara Saygılı: Üniversitemiz olarak farklı düşüncelere, kültürlere ve inançlara saygı değerlerimizden biridir.