Tanıtım ve Tarihçe

Bitlis Eren Üniversitesi 5662 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 28 Mayıs 2007 tarihinde kurulan 17 yeni üniversiteden biridir.