Misyon

Bölgenin köklü tarihî ve zengin kültürel dokusuyla değer eksenli toplumsal bilincin oluşmasına katkı sağlamak, çağın gereklerine uygun bilgi ve beceriyle donatılmış bireyler yetiştirmek, nitelikli araştırmalarla bölge kaynaklarının etkin kullanılmasına öncülük etmek ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaktır.