Rektör

Rektör Yardımcısı

Fakülte Sorumlusu

Enstitü Sorumlusu

Yüksekokul Sorumlusu

Meslek Yüksekokulu Sorumlusu

Uygulama ve Araştırma Merkezi Sorumlusu

Fakülte Temsilcileri

Enstitü Temsilcileri

Yüksekokul Temsilcileri

Meslek Yüksekokulu Temsilcileri

Merkez Müdürlükleri Temsilcileri

Genel Sekreter

Strateji Daire Başkanı