YÖKAK Öğrenci Komisyonu Tarafından Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Kalite Elçisi Çalıştayı (KEÇ'23) Gerçekleştirildi

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından, Kalite Elçisi Eğitim Programına (KEP'23) katılarak belge almaya hak kazanan öğrencilere YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Programlarının işleyişine ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla 1 Haziran 2023 tarihinde “Kalite Elçisi Çalıştayı (KEÇ’23)” düzenlendi.

Farklı yükseköğretim kurumlarından 112 öğrencinin davet edildiği çalıştaya hazırlık amacıyla öncelikle 24-27 Mayıs 2023 tarihlerinde akran öğretici eğitimleri gerçekleştirildi. Yedi modülden oluşan ve beş sanal sınıfta 7 saat süreyle yürütülen çalıştay; YÖKAK Öğrenci Komisyonu Başkanı Erdoğan Taha Akbaş ile Başkan Yardımcısı Ahmet Kayhan Korkusuz’un açış konuşmalarıyla başladı. Ardından YÖKAK Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ, YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarının kullanımı hakkında bilgi verdi ve örnek bir olay üzerinden Anahtarın kullanımına ilişkin örnekler çalışmalar gerçekleştirildi. Çalıştayda Komisyon Başkanı Erdoğan Taha Akbaş, Başkan Yardımcısı Ahmet Kayhan Korkusuz ile Komisyon üyeleri Aslı Özmutlu, Berkay Tarım, Esra Köyönü, Evra Gürbüz, Meliha Taşdemir, Melike Gülay, Mehmet Sezer Altun ve Yusuf Polat akran öğretici rolüyle görev aldı. 

Katılımcılar, “Dünya Üniversitesi’nin 2022 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunun İncelenmesi” isimli kurgusal simülasyon etkinliği üzerinden YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarının kullanımına, KİDR’in incelemesine, değerlendirme takımlarının çalışmalarına, süreçlerde dikkat edilecek hususlara ve rapor yazımına ilişkin etkileşimli etkinliklere katıldı. Öğrenci Komisyonu’nun yaptığı değerlendirmeler sonucunda çalıştay programını başarıyla tamamlayan 49 farklı yükseköğretim kurumundan yüzde 1’i ön lisans, yüzde 87’si lisans, yüzde 9’u yüksek lisans ve yüzde 3’ü doktora öğrencisi olmak üzere 78 öğrenci katılım belgesi almaya hak kazandı.

Çalıştaya katılan ve katılım belgesi almaya hak kazanan öğrencilerin devam ettiği yükseköğretim kurumları için tıklayınız.

1 Haziran 2023 tarihinde “Kalite Elçisi Çalıştayı (KEÇ’23)” online olarak gerçekleştirildi. Eğitim için sınırlı kontenjan bulunmakta olduğundan dolayı Başvurular esnasında Üniversitemiz öğrencilerinden"Alpay UYĞUN" ve "Beyza GÜLECEN",  Kalite Elçisi Eğitimine katılma hakkı kazanmıştır. Eğitim sonrasında Katılım Belgesi almaya hak kazanmıştır. 7 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan Öğrenci Dış Değerlendirici Belirleme Eğitimine katılım hakkı kazanmışlardır.