YÖKAK Öğrenci Komisyonu Tarafından Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Düzenlenen Kalite Elçisi Eğitim Programı (KEP'23) Gerçekleştirildi.

 

YÖKAK Öğrenci Komisyonu Tarafından Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Düzenlenen Kalite Elçisi Eğitim Programı (KEP'23) Gerçekleştirildi.

 

YÖKAK Öğrenci Komisyonu Tarafından Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik Düzenlenen Kalite Elçisi Eğitim Programı (KEP'23) Gerçekleştirildi.

Yükseköğretimin önemli paydaşlarından olan öğrencilerin, yükseköğretimde kalite güvencesi sistemine katılımını sağlamak, kalite kültürünü yaygınlaştırmak ve kalite güvencesi alanında yetkinlik kazandırmak amacıyla Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından 2021 yılından bu yana düzenlenmekte olan “Kalite Elçisi Eğitim Programı” bu yıl da çeşitli yükseköğretim kurumlarından birçok öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

“KEP’23-Kalite Elçisi Eğitim Programı” isimli çevrim içi etkileşimli eğitim programının ilki 9-10 Mayıs 2023, ikincisi 15-16 Mayıs 2023, üçüncüsü 17-18 Mayıs 2023 ve sonuncusu 22-23 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Yükseköğretim öğrencileri tarafından ilgiyle karşılanan eğitimlere 2 bin 7 öğrenci başvuru yaptı. Yapılan başvurular üniversite, öğrenim düzeyi, cinsiyet, bölgesel ve program çeşitliliği gibi kriterlerde denge gözetilerek YÖKAK Öğrenci Komisyonu tarafından değerlendirildi ve 817 öğrenci eğitimlere davet edildi. KEP23’e 99 farklı yükseköğretim kurumundan toplam 386 öğrenci katıldı.

Öğretim tasarımını, materyal hazırlığını, akran öğretici eğitimini ve koordinatörlüğünü YÖKAK Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ’ın üstlendiği etkinlikte; YÖKAK Öğrenci Komisyonu Başkanı Erdoğan Taha Akbaş ve Başkan Yardımcısı Ahmet Kayhan Korkusuz, Komisyon üyeleri Aslı Özmutlu, Berkay Tarım, Esra Köyönü, Evra Gürbüz, Ezgi Ayar, Meliha Taşdemir, Melike Gülay, Mehmet Sezer Altun, Yusuf Polat ise akran öğretici rolüyle görev yaptı.

Her biri 6 modülden oluşan eğitimler, Dr. Öğr. Üyesi Uludağ’ın açış konuşması ile başladı. Eğitimlerde, YÖKAK ve YÖKAK Öğrenci Komisyonuna, yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımının önemine, YÖKAK’ın değerlendirme süreçlerine ilişkin temel kavramlara, YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarına, KİDR hazırlama ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgilere ve etkileşimli grup çalışmalarına yer verildi. Ayrıca iki gün süren programının ilk gününün bitiminde katılımcılara öğrenilenleri pekiştirme görevleri verilirken, ikinci günün sonunda bir değerlendirme sınavı gerçekleştirildi. Eğitimlerde, moderatörlüğünü Komisyon üyesi öğrencilerin yürüttüğü “YÖKAK Değerlendiricisi Öğrenciler Deneyimlerini Paylaşıyor” isimli bir modüle de yer verildi. Kendi kurumunda kalite güvencesi sistemine katkı sağlayan, YÖKAK değerlendirici takımlarında yer alan ve Avrupa Öğrenci Birliği (ESU) Kalite Güvencesi Öğrenci Havuzu üyesi olan öğrencilerin konuşmacı olarak yer aldığı bu modülde; bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı. Programlar, genel değerlendirmenin yapılması ve geri bildirim anketlerinin yanıtlanmasıyla sona erdi.

Eğitime aktif katılan, pekiştirme çalışmalarını tamamlayan, eğitim sonunda yapılan sınavda başarı gösteren katılımcılar Komisyon kararı ile katılım belgesi almaya hak kazandı.  Bu kapsamda eğitimi başarı ile tamamlayan yüzde 7’si ön lisans, yüzde 83’ü lisans, yüzde 6’sı yüksek lisans ve yüzde 4’ü doktora öğrencisi olmak üzere toplam 364 katılımcıya katılım belgesi verildi.

YÖKAK Öğrenci Komisyonu, yükseköğretim kalite güvencesi çalışmalarına öğrenci katılımını sağlamak ve kalite kültürünü öğrenciler arasında yaymak üzere çalışmalar yürütmeye devam edecektir. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından, yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımının sağlanması ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında yetkinlik kazandırmak amacıyla 09-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında “Kalite Elçisi Eğitimi” düzenlenmiştir.

İlki 9-10 Mayıs 2023, ikincisi 15-16 Mayıs 2023, üçüncüsü 17-18 Mayıs 2023 ve sonuncusu 22-23 Mayıs 2023 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. Eğitim için sınırlı kontenjan bulunmakta olduğundan dolayı Başvurular esnasında Üniversitemiz öğrencilerinden "Alpay UYĞUN", "Beyza GÜLECEN", "Esranur ŞARKBÜLBÜLÜ" ve "Emrah KENDİLCİ" Kalite Elçisi Eğitimine katılma hakkı kazanmıştır. Eğitim sonrasında Katılım Belgesi almaya hak kazanmıştır.

 

Katılım belgesi almaya hak kazanan öğrencilerin devam ettiği yükseköğretim kurumları için tıklayınız.