Üniversitemizde, Kalite Yönetimi Sistemi Güncellenmesi Kapsamında Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı Yapıldı

Üniversitemizde, Kalite Yönetimi Sistemi Güncellenmesi Kapsamında Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı Yapıldı

Üniversitemizde, Kalite Koordinatörlüğü tarafından “TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi Güncellenmesi” kapsamında "Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı”, Bitlis Eren Üniversitesi Kalite Komisyon Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. 

2022 yılının birinci YGG toplantısında Kalite Yönetim Sistemi ve süreç etkinliğinin iyileştirilmesine yönelik olarak kararlar alındı.

28.06.2022 tarihinde yapılan Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri ve Kalite Koordinatörü Öğr. Üyesi Hakan TUZCU katıldı.

Toplantı, Kalite Koordinatörlüğü tarafından dünden bugüne yapılan tüm çalışmalar, 2022 Yılında Üniversitemizde yapılacak olan izleme ve değerlendirme programına ait bilgilendirmeler, kalite yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler, paydaş memnuniyeti ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimler, kalite amaçlarına erişme derecesi, süreç sahiplerine ait performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu, uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler, hizmet içi eğitimler, risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği ile iyileştirme için fırsatlar konusunda sunum yapılarak görüş ve öneriler ile son buldu.