Koordinatörlüğümüz İdari Birim Yöneticileri ile web sayfalarının menüleri ve formların revizyonu gündemiyle toplantı yaptı

 

 

Üniversitemiz Kalite Koordinatürlüğü ile İdari Birim Yöneticileri 06 Nisan 2023 tarihinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan YILMAZ başkanlığında toplandı. Düzenlenen toplantıda Üniversitemiz İdari Birimlerin web sayfalarının menüleri ve form ve iş akış şemalarının revizyonu gündemiyle başladı. Bu kapsamda tüm idari birimlerin web sayfalarındaki menülerin bir standart haline gelmesini ve Kalite Yönetim Sistemi Otomasyon Yazılımında yer alan Formların web sayfasına eklenmesi iş akış şemalarının oluşturularak birim web sayfalarına yüklenmesi ile ilgili bildilendirme yapıldı.