Koordinatörlüğümüz Bünyesinde Üniversitemiz İdari ve Akademik Birim Yöneticileri ile Toplantı Yapıldı

Üniversitemiz Kalite çalışmaları kapsamında "2023 Yılı 1. İç Tetkik Sonuçlarının Değerlendirilmesi" ve "ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 1. Denetim Sonrası Firma Bulgularının Sonuçları" gündemleri ile 21/11/2023 tarihinde Üniversitemiz İdari Birim Yöneticileri ile  22/11/2023 tarihinde Üniversitemiz Akademik Birim Yöneticileri ile Kalite Değerlendirme Toplantısı Yapıldı.

Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz Başkanlığında, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri ve Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Hakan Tuzcu ile Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Kenan Deniz katıldı.

Toplantı, Üniversitemizde yapılan 2023 Yılı 1. İç Tetkiklerin Sonuçları, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 1. Denetim Sonrası Firma Bulgularının Sonuçları ve Akademik Birimlerin İngilizce web sayfalarının kontrolleri kapsamında Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Hakan Tuzcu’nun konuşması üzerinden bilgilendirmeler yapılarak görüş ve öneriler ile son buldu.