Koordinatörlüğümüz Akademik Birim Yöneticileri ile web sayfalarının İngilizce menüleri gündemiyle toplantı yaptı

 

Üniversitemiz Kalite Koordinatürlüğü ile Akademik Birim Yöneticileri 22 Aralık 2022 tarihinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan YILMAZ başkanlığında toplandı. Düzenlenen toplantıda Üniversitemiz Akademik Birimlerin web sayfalarının İngilizce menüleri gündemiyle Ortak Dersler Bölümü Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Murat ÇAN'ın da katılmış olduğu toplantıda akademik birimlerin web sayfalarına ait ingilizce menüleri oluşturuldu. Bu kapsamda tüm akademik birimlere akademik personelden oluşmak kaydı ile Birim Web Sorumlusu atanması ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iletişim kurulması ile ilgili yazı yazıldı. Oluşturulan menülerin ileri tarih kapsamında tüm akademik birimlerin web sayfalarının ingilizce metinlerinin düzeltilmesi ile ilgili bildilendirme yapıldı.