2022 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlığı Kapsamında Kalite Alt Komisyonu Toplantısı Yapıldı

 

Üniversitemizin 2022 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlanması kapsamında 27 Şubat 2023 tarihinde Kalite Koordinatörlüğü öncülüğünde Kalite Alt Komisyon toplantısı yapıldı. Söz konusu toplantı gündeminde, Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri, Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu, YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı (Rubrik) ve önceki yıllara ait KİDR’ler ve dış değerlendirme raporları incelenerek bilgilendirmeler yapıldı.