Üniversitemizde, Akademik ve İdari Personele Yönelik “Yetkinlik ve Kapasite Geliştirme Eğitimi” Verildi

Bitlis Eren Üniversitesinde, Akademik ve İdari Personele Yönelik “Yetkinlik ve Kapasite Geliştirme Eğitimi” verildi. İki oturum halinde gerçekleşen eğitim, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yılmaz tarafından verildi. 

Öğleden önceki oturuma fakülte dekanları, dekan yardımcıları, Enstitü Müdürü, Yüksekokul ve Meslek Yüksek Okulu Müdür ve Müdür Yardımcıları katılırken, öğleden sonraki oturumda ise Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Fakülte/Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Sekreterleri ve Şefler katılım gösterdi.

Açılışta kısa bir selamlama konuşması yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, “Yetkinlik kavramı; personelin başarılı olabilmesi için sahip olması gereken bilgi ve becerileri ifade etmektedir. Bireysel gelişim eğitimleri veya yetkinlik eğitimleri olarak da isimlendirilen eğitimlerin ana amacı; kişinin görev ve sorumluluklarına uygun olarak sürekli gelişim sağlaması ve kurumun hedef ve beklentileriyle uyumlu davranışlar sergilemesidir. Bu eğitimler kurumun stratejik hedeflerini oluşturması ve hedeflerine ulaşması aşamasında önemli rol oynar. Eğitimlerden edinilen bilgi, uygulama ve deneyimin, yetkinlik bazlı performans sonuçlarına yansıması beklenmektedir. Bu bağlamda Üniversitemiz Stratejik Planı kapsamında akademik ve idari birim yöneticilerine “Yetkinlik Eğitimi” düzenlenmiştir.” dedi. 

Elmastaş, konuşmasında eğitimi vermek üzere davet edilen Prof. Dr. Abdullah Yılmaz’a ve katılım gösteren personele teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.