Kalite Güvence Süreçleri İçin Hızlandırılmış Online Eğitim

 

 

Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvence Süreçleri İçin Hızlandırılmış Eğitim

 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi; yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinin tamamını kapsayan çok boyutlu bir yapıyı ifade etmektedir. Yükseköğretim kurumları kendi kurumlarında kalite güvencesi çalışmalarını yürütürken; Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) da yükseköğretim kurumlarında sunulan bu hizmetlerin kalite düzeylerini ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmekte, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütmektedir. Bu kapsamda üniversitelerin kalite değerlendirme süreçlerine ve kalite kültürünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Kurumsal İç ve Dış Değerlendirme, Kurumsal Akreditasyon, İzleme ve Ara Değerlendirme süreçleri ile bağlantılı olarak TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TEDÜSEM) ve KalDer Ankara şubesi tarafından “Yüksek Öğretim Kurumlarında Kalite Güvence Süreçleri için Hızlandırılmış Eğitim” çevrimiçi/online gerçekleştirilecektir.

 

Eğitimin Amacı: Yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi sistemine yönelik PUKO ve sürekli iyileşme çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu eğitimde,

  • Yükseköğretim kurumunun yıllık iç değerlendirme süreçlerine ve öz değerlendirme çalışmalarına
  • Temel kalite yönetim sistemlerine
  • Kurum içi ve dışı değerlendirme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara

yönelik bilgi paylaşılması amaçlanmıştır.

 

Eğitim Başlık ve Tarihleri

20 Haziran 2023 - Süreç Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi ve Değişim Yönetimi Temel Kavramları 21 Haziran 2023 - Yüksek Öğretim Süreçlerinde Kalite Yönetimi Bileşenlerine Genel Bakış

  • Liderlik, Yönetişim ve Kalite
  • Eğitim ve Öğretim
  • Araştırma ve Geliştirme
  • Toplumsal Katkı

22 Haziran 2023 Kurgusal Vaka Çalışması / Örnekler üzerinden kurum iç ve dış değerlendirme süreçlerinin pekiştirilmesinin sağlanması

Eğitim Tarihleri ve Süresi: 3 günlük program: 20-21-22 Haziran 2023 / 18 saat

Günleri ve Saatleri: Pazartesi, Salı, Çarşamba, 10.00 – 12.30 / 13.30 – 16.30

Eğitim Ücreti: 3.150 TL (KDV Dahil)

Kimler Katılabilir: Üniversitelerin kalite birimi yöneticileri ve çalışanları, kalite süreçlerinde görevli olan uzmanlar, değerlendirme süreçlerinde görev alan veya alacak olan yükseköğretim kurumu çalışanları, kalite yönetim süreçlerine ilgi duyan öğrenciler ve tüm yükseköğretim iç paydaşları.

Eğitici Kadro: Eğitimde TED Üniversitesi ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer) konu uzmanları görev alacaktır.

Belgelendirme: Eğitim sonunda katılımcılara elektronik katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitime https://sem.tedu.edu.tr/course/yuksekogretim-kurumlarinda-kalite-guvence-surecleri-icinhizlandirilmis-egitim adresinden 20 Haziran 2023 tarihine kadar ön başvuru yapabilir, detaylı bilgi almak için 0(312) 585 0 231 ya da 0(312) 585 0 263 nolu telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.