* Duyuru Arşivi *

Üniversitemiz Kalite Komisyonu,  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aygün başkanlığında toplandı. Düzenlenen toplantıda Kalite Koordinatörlüğünün yapmış olduğu çalışmalar değerlendirildi.

Kalite çalışmalarının tüm kuruma yaygınlaştırılarak kalitenin kurumsal bir kültür haline gelmesi için hem akademik hem de idari birimlerin koordineli çalıştığını vurgulayan Prof. Dr. Murat Aygün, koordinatörlük için çalışma ofisi tahsis edildiğini, kalite koordinatörlüğünün yönergesinin ve çalışma usul-esaslarının revize edildiğini, birim web sayfasındaki kalite alanının düzenlenerek iyileştirildiğini ve TSE ISO 9001 :2015 belgesinin alınması için hazırlıkların yapıldığı ifade etti.

Koordinatörlüğün bu güne kadar yaptığı, planladığı ve YÖKAK değerlendirme çalışmaları kapsamında hazırlanacak olan Kurum İçi Değerlendirme Raporu hakkında sunum yapan Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Hakan Tuzcu ise kalitenin tüm birimlere yaygınlaştırılması ile Üniversitemize, öğrencilerimize, personelimize ve Bitlis iline çok büyük katkılar sağlayacağını vurguladı. Komisyon üyelerinin görüş, öneri ve taleplerinin alınması ile toplantı sona erdi.

 

ANKARA - Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sistemlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı’nı yükseköğretim sisteminin önemli unsurlarından birisi haline getirdi. 

“Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 11 Kasım 2021 tarihli ve 31656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2016 yılından itibaren uygulanan Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’nı Türk yükseköğretim sistemine kazandıran YÖKAK, Kurumsal Akreditasyon Programı ile bu uygulamayı bir üst seviyeye taşımış oldu.

Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP), yapılan bu yeni düzenlemeyle yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve rekabet ortamının kalite güvencesine katkı sağlaması amacıyla uygulanacak. Program kapsamında geçerli olacak süreçler sonucunda ilgili yükseköğretim kurumlarına yönelik kurumsal düzeyde “akreditasyon kararları” verilecek.

Daha önce sürdürülmekte olan yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin kurumsal dış değerlendirme çalışmalarında belirlenen yetkinlik gereksinimlerini karşılayan kurumlar, yeni düzenleme ile KAP’a başvuru yapabilecek.

KAP süreci nasıl işleyecek? 

Program kapsamına alınacak yükseköğretim kurumları, ilgili yılda başvuruları bulunanlar arasından YÖKAK tarafından seçilecek. “Kurumsal Dış Değerlendirme Programı (KDDP)” kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarından değerlendirmeyi izleyen 5 yıl içerisinde KAP’a başvuru yapmayanlar, YÖKAK tarafından doğrudan KAP’a dahil edilecek.

KAP değerlendirme süreci; “YÖKAK tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler aracılığıyla kurumun iç değerlendirme raporu üzerinden ön değerlendirmesi”, “saha ziyareti”, “kurumsal akreditasyon raporunun hazırlanması” ve “YÖKAK tarafından akreditasyon kararının verilmesi” aşamalarından oluşan bir değerlendirme sürecini kapsayacak. KAP’a ilişkin değerlendirme ölçütleri ve esasları YÖKAK tarafından belirlenecek ve bu kapsamda değerlendirmesi gerçekleştirilen kurumlar ise KDDP’den muaf sayılacak.

KDDP kapsamında değerlendirmesi tamamlanan yükseköğretim kurumları, bu değerlendirmeyi izleyen en geç beşinci yıl YÖKAK tarafından yürütülen KAP’a başvuru yapabilecek. “İzleme Programı” kapsamında değerlendirmesi gerçekleştirilmeyen yükseköğretim kurumları ise KAP’a başvuramayacak.

YÖKAK tarafından program kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarına yönelik olarak “5 yıl süreyle tam akreditasyon”, “2 yıl süreyle koşullu akreditasyon” ve “akreditasyonun reddi” kararları verilebilecek.

KAP aracılığıyla 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon alan yükseköğretim kurumlarına yönelik olarak bu 2 yılın sonunda “ara değerlendirme” gerçekleştirilecek. Yapılan ara değerlendirme sonucunda kurumsal akreditasyon raporunda yer alan gelişmeye açık yanları iyileştiren kurumlara “tam akreditasyon”, aksi durumda ise “akreditasyonun reddi” kararları verilecek.

“5 yıl süreyle tam akreditasyon” alan yükseköğretim kurumlarına akreditasyonu izleyen en erken ikinci yılda ara değerlendirme gerçekleştirilecek. Ara değerlendirme sonucunda tam akreditasyon koşullarını sürdüremeyen yükseköğretim kurumları için “akreditasyonun reddi” kararı verilecek.

KAP’a ilişkin verilen “5 yıl süreyle tam akreditasyon” ve “2 yıl süreyle koşullu akreditasyon” kararları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) gönderilecek.

Türk yükseköğretim sistemi için önemli bir kazanım! 

YÖKAK, 2021 yılı itibarıyla 173 yükseköğretim kurumunun kurumsal dış değerlendirmesini tamamlayarak, 11 yükseköğretim kurumunu kalite güvence sisteminin en nitelikli ve prestijli değerlendirmesi olan “Kurumsal Akreditasyon Programı” kapsamında değerlendirdi. Önceki yıllarda değerlendirilen 58 yükseköğretim kurumunda da izleme faaliyetleri gerçekleştiren YÖKAK, halen 13 yükseköğretim kurumunun dış değerlendirme, 12 yükseköğretim kurumunun kurumsal akreditasyon, 44 kurumun ise izleme süreçlerini sürdürüyor.

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KAP düzenlemesi, dünyada benzer birçok yükseköğretim sisteminde zorunlu olan yükseköğretimde kalite güvencesi ve kalite güvencesinin sürdürülebilirliği için önemli bir araç olarak Türk yükseköğretim sistemine kazandırılmış oldu. 


♦ Resmî Gazete’de yer alan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” için tıklayınız.

♦ Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi’nde yer alan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” ve ilgili değişiklikler için tıklayınız.

 

Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3.0 ve Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri Sürüm 3.0 yayımlandı.

  •  Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3.0 indirmek için tıklayın.
  •  Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri Sürüm 3.0 için tıklayın.

ANKARA - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonunun yükseköğretim kurumları kalite öğrenci topluluklarının deneyimlerinin paylaşılması ve bu topluluklar arası bir iletişim ağının oluşturulması amacıyla düzenlediği “Öğrenciler Süreçlere Katılıyor, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Güçleniyor: Öğrenci Toplulukları Çalıştayı” isimli çevrimiçi seminer 27-28 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

23 farklı yükseköğretim kurumundan kalite öğrenci topluluklarının sunum yaparak deneyimlerini ve topluluk öykülerini paylaştığı çalıştayda üniversitemiz öğrencilerininde katılımı ile yaklaşık 350 dinleyici yer aldı. Moderatörlüğü Komisyon başkanı Mehmet Bora ve Komisyon başkan yardımcısı Sena Çatal ile Komisyon üyeleri Simge Ayyıldız ve Burak Tunahan Ekincikli tarafından yapılan etkinlikte, Avrupa Öğrenci Birliği (ESU) Yürütme Kurulu Üyesi Pegi Pavletic “Assessing Internal and External Quality Assurance System: Students’ Perspective” adlı bir sunum gerçekleştirdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. YÖKAK Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ tarafından kalite güvencesi sistemlerinin güçlendirilmesinde öğrenci topluluklarının rolüne ilişkin bir bilgilendirme sunumu da gerçekleştirildi.

Çalıştay sonunda, toplulukların YÖKAK aracılığıyla bir araya gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirten konuşmacılar, kalite güvencesi konusunda diğer toplulukların deneyimlerinin kendileri için rehber niteliğinde olduğunu belirttiler. Dinleyiciler ise kendi üniversitelerinde bir kalite öğrenci topluluğu kurmak için heyecan duyduklarını ve çalıştaydaki sunumların kendileri için örnek oluşturduğunu ifade ettiler. Öğrencilerin kalite güvencesi süreçlerine ilgili ve çalışmalara katılmaya istekli oldukları görüldü.

Üniversitemiz öğrencileri söz konusu çalıştaya dinleyici olarak katılımlarını sağlamıştır. 

Üniversitemiz Senatosunun 29.03.2021 tarihinde yapılan toplantısında Kalite Komisyonuna yapılacak görevlendirmeler ile ilgili alınan 2021/07-16 sayılı kararı gereğince Kalite Komisyon Üyelerimiz belirlenmiştir.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu tarafından 27-28 Ekim 2021 tarihlerinde Zoom platformunda “Öğrenciler Süreçlere Katılıyor, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Güçleniyor: Öğrenci Toplulukları Çalıştayı” düzenlenecektir. Çevrimiçi düzenlenecek olan etkinliğin amacı; kalite güvencesine ilişkin çalışmalar yürüten öğrenci topluluklarının birbirleri ile deneyimlerini paylaşmaları, bilgi alışverişinde bulunmaları ve bir öğrenci kalite ağı oluşturulmasıdır. Çalıştaya aşağıda belirtilen bağlantı (link) üzerinden erişim yapılacaktır. Çalıştaya tüm yükseköğretim öğrencileri davetlidir.

 

  • Çalıştay Bağlantı Linki

https://zoom.us/j/93166620955?pwd=aE84R3M2dy92M3Nta2Rqd1ArNVg5dz09

Webinar ID: 931 6662 0955

Passcode: 703086

 

Sevgili Bitlis Eren Üniversitesi Öğrencileri,

Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu, yükseköğretim alanında kalite kültürünün yaygınlaştırılması, kalite süreçlerinin içselleştirilmesi ve öğrencilerin kalite güvencesi sistemine katılımlarının artırılması, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yürütmek amacıyla oluşturulmuştur. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından, yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımının sağlanması ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında yetkinlik kazandırmak amacıyla  yapılacak olan “Kalite Elçisi Eğitimi” 'de yer almak isteyen Üniversitemiz öğrencilerinin Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Komisyonu Üyeliği Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir. 

  • Üyelik için başvurularınızı 08 Ekim 2021 tarihi saat 16:59’a kadar BURADAN yapabilirsiniz.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından yükseköğretim öğrencilerinin yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi, yükseköğretim kalite kurulu, yükseköğretim kalite kurulu öğrenci komisyonu ve çalışmaları ile bu süreçlerde öğrencilerin nasıl yer alabileceğine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla 24 Mayıs 2021 tarihinde “Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi ve Öğrenci Katılım Semineri” gerçekleştirildi.  

Üniversite Kalite Öğrenci Temsilcimiz Furkan YEŞİLYURT söz konusu semineri başarı ile tamamlamıştır. 

Yükseköğretim Kalite Kurulunun düzenlediği “Dönüşen Dünyada Liderlik Çalıştayı” serisinin yedincisi 25 Şubat 2021 Perşembe günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmasını YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas gerçekleştirdi. Tüm gün süren çalıştay; VUCA (Değişkenlik, Belirsizlik, Karmaşıklık ve Bulanıklık) Dünyasında Liderlik, Temel Kavramlar ve Liderlik, Kurum Kültürü ve Değerler ve Liderlik Davranışları olmak üzere dört ana bölümden oluştu.

Çalıştayın ilk bölümünde Pandemi döneminin VUCA bileşenleri açısından değerlendirilmesi ile üniversitelerin ekosistemi ve ekosistem ile ilgili sorunların değerlendirilmesi konuları ele alındı. İkinci bölümde ise  “Kurumların Yönetiminde Temel Kavramlar; Stratejik Bakış ve Liderlik, Paydaş Odaklılık, Değişim Yönetimi, Süreç ve Risk Yönetimi, Sürdürülebilir Değer Katma, Kurum Kültürü, Sürekli İyileştirme, Kıyaslama” kavramları teorik ve uygulama temelinde ele alınarak “liderlik, paydaş odaklılık, stratejik bakış ile fonksiyonel ve süreç bazlı yapıların temel farkları, değişim yönetimi” konuları tartışıldı.

Kurum kültürü ve değerlerin ele alındığı çalıştayın üçüncü bölümünde, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları, liderlerden beklenen etik tavır ve söylem konuları masaya yatırıldı. Çalıştayın son bölümünde ise liderlik davranışları, liderlik yaklaşımları, liderlik dinamiği, liderlikte koçluk ve mentörlük rolleri, kriz döneminde liderlik, güçlü ekipler, üniversite için liderlik modeli örneği konuları değerlendirildi. Çalıştay Değerlendime Anketi ile sona erdi.

Çalıştaya katılan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Elmastaş; bireysel ve grup temelli etkinlikler yanında üniversite rektörlerinin aktif katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın son derece verimli geçtiğini söyledi ve bu tür çalıştayların bundan sonraki süreçte de devam ettirilmesinin önem arz ettiğinin altını çizdi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2021 yılında yürütülecek olan Kurumsal Dış Değerlendirme, Kurumsal Akreditasyon ve İzleme Programları ile kurum iç değerlendirme raporlarının hazırlanmasına yönelik 23-24 Şubat 2021 tarihlerinde bilgilendirme webinarları gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa ATLI ve Kalite Koordinatörümüz Öğr. Gör. Hakan TUZCU , Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen “2021 Yılı Kurumsal Değerlendirme Programları ve Kurum İç Değerlendirme Raporu Bilgilendirme Webinarları”na katıldı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından, yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımının sağlanması ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında yetkinlik kazandırmak amacıyla 05-20 Şubat 2021 tarihleri arasında “Kalite Elçisi Eğitimi” düzenlenmiştir.

  • İlki 05-06 Şubat 2021, ikincisi 11-12 Şubat 2021 ve üçüncüsü 19-20 Şubat 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi. Eğitim için 80 kişilik kontenjan bulunmakta olduğundan dolayı Başvurular esnasında Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencilerinden Furkan YEŞİLYURT Kalite Elçisi Eğitimine katılma hakkı kazanmıştır. 9 saatlik eğitim sonrasında Katılım Belgesi almaya hak kazanmıştır.

9 Saatlik Eğitim ve Katılım Sertifitası: