Yönerge Anasayfa / Yönerge
# Yönerge Adı Güncellenme Tarihi
1 Avrupa Kredi Transfer Sistemi ( ECTS / AKTS ) Yönergesi 3.10.2018
2 Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi 26.09.2017
3 BESYO Özel Yetenek Sınavı Yönergesi 7.09.2018
4 Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi 26.09.2017
5 Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi 9.04.2019
6 Bilimsel Dergiler Yönergesi 24.10.2018
7 Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Giriş Sınavları Yönergesi 5.06.2020
8 Bitlis Eren Üniversitesi Sınırları İçinde Hizmet Veren Yemekhane, Kantin, Kafeterya, Lokanta, Çay Ocağı vb. Yiyecek Üretim ve Satış Yerlerine İlişkin Hijyen Yönergesi 4.04.2019
9 Bitlis Eren Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi 23.09.2020
10 Cısco Akademi Koordinatörlüğü Kurs Yönergesi 26.09.2017
11 Çift Anadal Programı Yönergesi 26.09.2017
12 Diploma, Diploma Eki ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergesi 21.11.2019
13 Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi 26.09.2017
14 Erasmus Değişim Programı Yönergesi 9.11.2018
15 Etik İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi 26.09.2017
16 Fahri Akademik Unvanlar ve Hizmet Ödüllerinin Verilmesine İlişkin İlkeler 26.09.2017
17 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönergesi 12.12.2018
18 Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi 1.10.2019
19 İİF Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi 23.09.2020
20 İİF Zorunlu ve İsteğe Bağlı Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi 7.09.2018
21 İmza Yetkileri Yönergesi 26.09.2017
22 Kalite Komisyonu Yönergesi 14.12.2018
23 Kantin Kafeterya Kırtasiye vb. Taşınmazların Kiralanması İşletilmesi ve Denetlenmesine İlişkin Yönerge 2.10.2018
24 Konuk Evi Yönergesi 26.09.2017
25 Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi 2.11.2018
26 Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphane Yönergesi 26.09.2017
27 Lisansüstü Programlara Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi 9.04.2019
28 Öğrenci İşlemleri Yönergesi 26.01.2018
29 Öğrenci Kulüpleri Yönergesi 26.09.2017
30 Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi 15.10.2018
31 Ön Lisans, Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi 26.09.2017
32 Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 26.09.2017
33 Özel Öğrenci Yönergesi 30.03.2018
34 Proje Destek Ofisi Yönergesi 26.09.2017
35 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Uygulama Yönergesi 26.09.2017
36 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulama Kreş ve Anaokulu Yönergesi 30.01.2020
37 Sağlık Yüksekokulu Staj Uygulama Esasları 26.09.2017
38 Sosyal Tesisler Kurma ve İşletme Yönergesi 26.09.2017
39 Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Yürütülmesi Hakkında Yönerge 26.09.2017
40 Staj Yönergesi 26.09.2017
41 Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi 26.09.2017
42 Teşvik Yönergesi 26.09.2017
43 Teşvik Yönergesi Formları 26.09.2017
44 Uzaktan Ön Lisans ve Lisans Eğitim Yönergesi 26.09.2017
45 Uzmanlık Alan Dersinin Açılması ve Uygulanmasına İlişkin Yönergesi 26.09.2017
46 Yandal Programı Yönergesi 26.09.2017
arrow_upward
ok