2022-2023 Akademik Yılı Lisansüstü ve Doktora Programlarına Uluslararası Öğrenci İlanı (2022-2023 Academic Year MSC And PHD Program Admissions For International Student)


Başvurular, Başvuru Formunun ve Başvuru Belgelerinin elektronik posta yolu ile is@beu.edu.tr adresine gönderilmesi yolu ile alınacaktır. 

Applications will be received by sending the Application Form and Application Documents to is@beu.edu.tr by e-mail.

Academic Calendar  (Akademik Takvim)

Application Form  (Başvuru Formu) 

Documents For Application  (Başvuru Belgeleri) 

Quota for Programs (Kontenjanlar)