Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

Kadın ve Genç Girişimcileri Destekleme Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

  • Ana Sayfa
  • Genel Bilgiler
  • Vizyon

Vizyon

Ayşe Dilek Özşahin KİREÇCİ , 10.12.2010, 5146

VİZYON

Kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesinin temelinde yer alan eğitim düzeylerinin yükseltilmesine yönelik strateji  oluşturmak.

Sağlıklı ve güçlü kadınların sağlıklı nesiller yetiştirebileceği inancıyla kadın sağlığının korunması ve iyileştirilmesine  yönelik eğitim ve araştırma hizmetlerinde bulunmak, danışmanlık sunmak.

Kadına yönelik her tür fiziksel ve psikolojik şiddetin kaldırılmasına yönelik politika üretmek.

Yasalarda eşitliği sağlamaya yönelik yapılanmaya katkıda bulunmak

Kadınların işgücü piyasasında  yer almalarını artırmaya yönelik teşvik çalışmalarında bulunmak.

Toplumun her kademesinde aktif rol alabilmelerine yönelik strateji geliştirmek

Kadının tarih içinde hak ettiği yeri almasını sağlayacak düşünce sistemine gerekli enformasyonu sağlamak.

Kamu kuruluşları,tüzel ve özel kişilerden gelecek talepler doğrultusunda kadın olgusuyla ilgili  inceleme ve araştırma yapmak, danışmanlık sunmak.

Konu  ile ilgili çalışmaları,bilimsel yayınları,kitapları,basın bültenlerini izlemek, duyurmak ve  ilgili kurumlar  arasında  bilgi paylaşımı ve akışını  sağlamak.

Ulusal ve uluslararası  kuruluşlar, üniversiteler, STK'lar  ve medyayla  işbirliği içerisinde kongre,sempozyum panel ve  topluma yönelik faaliyetler düzenleyerek  duyarlılığı  artırmak.

 Kadın ve Genç Girişimcileri Destekleme Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi


+90(434)

+90(434)

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim