Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

  • Ana Sayfa
  • Genel Bilgiler
  • ÖYP Yürütme Kurulu Kararları

ÖYP Yürütme Kurulu Kararları

Öyp Kurum Koordinatörlüğü, 25.10.2010, 8358

2547 sayılı kanun’un 33/a maddesi uyarınca, ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanlar hakkında uygulamada birliği sağlamak amacıyla:

Yüsekoğretim kurulu başkanlığı
Yürütme Kurulu Kararları

KARAR.2010.34.6334 2547 sayılı kanun’un 33/a maddesi uyarınca, ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanlar hakkında uygulamada birliği sağlamak amacıyla:

1-ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanan ve yabancı dil puanı 65’in altında olanlardan, 25/10/2010 tarihinde başlayacak olan yurtiçi yabancı dil eğitimlerine katılacaklar ile yurtiçi yabancı dil eğitimi için tercih yapmayanlar veya tercih yaptığı halde eğitim almak istemeyenlerin atandıkları üniversitede görevlerine devam etmek şartıyla, en geç 2011 sonbahar Dönemindeki ÜDS veya KPDS ‘ den 50 puan alamamaları halinde kadrolarıyla ilişkilerinin kesilmesine, 65 puanın altında kalmaları halinde ise ÖYP kapsamındaki desteklerden faydalanamamalarına,

2- ÖYP araştırma görevlilerinin atandıkları anabilim dışındaki bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmak istemeleri halinde, aynı bölüm bünyesinde bulunan anabilim dallarından birinde olmak kaydıyla, üniversitenin teklifi, YÖK Yürütme Kurulu’nun kararı ile lisansüstü eğitim yapacağı anabilim dalını değiştirebilmesine,

3- ÖYP araştırma görevlisi, halen bir devlet üniversitesinde lisansüstü (yüksek lisans, doktora veya bütünleşik doktora) eğitimine devam ediyor ve devam ettiği anabilim dalı yükseköğretim yürütme kurulu kararı ile ilan edilen ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim yapılabilecek üniversiteler ve anabilim dalları arasında yer alıyorsa, bu anabilim dalına yerleşen araştırma görevlisinin ilgili üniversiteye tahsis edilen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında tutulmasına,

4- 23.03.2010 tarihli 2010 9 sayılı yürütme kurulu kararı ile kabul edilen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına ilişkin Esas ve Usulleri’’in Yabancı Dil Eğitimi başlıklı 7 maddesinin 1. Fıkrasına belirtilen ‘’istekleri halinde’’ ibaresinin kaldırılmasına,

karar verildi.

-Dosyayı İndir-
ÖYP Kurum Koordinatörlüğü


+90(434)

+90(434)

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim