Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

  • Ana Sayfa
  • Akademik Personel
  • Duyurular

Duyurular

Öyp Kurum Koordinatörlüğü, 19.02.2014, 4515

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP)'NA İLİŞKİN YENİ USUL VE ESASLAR

26.06.2012 tarihli Genel Kurul Kararı ile kabul edilen "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar"ın yürürürlüğü durdurulmuş olup, Genel Kurulun 14.11.2013 tarihli toplantısında kabul edilen yeni Usul ve Esaslar dikkate alınacaktır. ÖYP Kurum Koordinatörlüğü


+90(434)

+90(434)

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim