Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

  • Ana Sayfa
  • Akademik Personel
  • ÖYP'de Sıkça Sorulan Sorular

ÖYP'de Sıkça Sorulan Sorular

Öyp Kurum Koordinatörlüğü, 19.02.2014, 6461

 

Kadrolar nasıl belirleniyor?

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda, o yıl için atanacak araştırma görevlilerinin sayıları belirlenir. Belirlenen sayı YÖK Yürütme Kurulu'nda üniversitelere dağıtılır ve hangi alanlarda öğretim üyesi yetiştirilmesine ihtiyaç duyduklarına ilişkin üniversitelerden talepler alınır. Alınan talepler önce YÖK-ÖYP komisyonunda daha sonra YÖK Yürütme Kurulu'nda değerlendirilir.

 

Yerleştirme işlemi nasıl olur?

Başvurusu alınan adaylar tercihleri göz önüne alınarak ÖYP puanlarına göre yerleştirilir.

 

Kazandım şimdi ne yapacağım?

Yerleşen adayların yerleşmeye hak kazandığı üniversite tarafından beyanları kontrol edilir ve 2547 sayılı kanunun 33. Maddesi uyarınca üniversiteler tarafından atamaları yapılır.

 

  • Başvurular nereye, nasıl yapılıyor?

Yürütme Kurulu'nda belirlenen alanlara ilişkin kadrolar YÖK'ün resmi web sitesinde ilan edilir ve Başkanlığımız resmi web sitesi üzerinden ilan edilen kadrolara bireysel başvurular alınır. Başvurular sistem üzerinden beyana dayalı alınmaktadır.

 

Vazgeçme, istifa gibi tekrar başvuru yapabilir miyim?

Tekrar başvuru yapmak mümkündür. Ancak, ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayanlar, göreve başladıktan sonra istifa edenler, kendilerine avantaj sağlamak amacıyla yanlış beyan vererek ataması yapılmayanlar ile halen ÖYP araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların yeniden ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurmaları halinde ÖYP puanları 1 yıl süreyle % 10 oranında düşürülür.

 

ÖYP puanı nasıl hesaplanır?

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına araştırma görevlisi olarak atanmak üzere başvuran adayların ya da program gereğince bir ÖYP yükseköğretim kurumuna lisansüstü eğitim-öğretim görmek amacıyla başvuran ÖYP araştırma görevlilerinin lisans genel not ortalamasının %25'i ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda alınan puanın%60'ı ve varsa yabancı dil puanının %15'i alınarak hesaplanır.

 

  • Atandıktan sonra yabancı dil puanı ile ilgili?

ÖYP Araştırma Görevlisinin yabancı dil puanı 65'in altında ise, ÖYP puanları ve tercihleri esas alınarak Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında 6 aya kadar yabancı dil eğitimi verilir. 

ÖYP araştırma görevlisi olarak atandığı tarihten itibaren; yabancı dil puanı halen 50'nin altında olan araştırma görevlilerinin bir yılın sonunda, yabancı dil puanı 65'in altında olan araştırma görevlilerinin ise iki yılın sonunda kadroları ile ilişikleri kesilir.

 

ÖYP kapsamında atananlardan, daha önce başka bir yerde devam eden lisansüstü eğitimi durumu?

ÖYP kapsamında atanan ve hâlihazırda atandığı anabilim dalında lisansüstü eğitime devam eden araştırma görevlilerinin devam ettiği anabilim dalı Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile ilan edilen ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim yapılabilecek üniversiteler ve anabilim dalları arasında yer alıyorsa, bu anabilim dalına yerleşen araştırma görevlisi ilgili üniversiteye tahsis edilen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında tutulur. ÖYP kapsamında atanmış olup, başkanlığımızca belirlenen kontenjanlar haricinde başka bir üniversite ve/veya bölümde lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırmak isteyen üniversitelerin teklifleri bireysel olarak değerlendirilir.

 

Mecburi hizmet?

Lisansüstü eğitimini başarıyla tamamlayan araştırma görevlisi, kadrosunun bulunduğu üniversiteye geri döner ve mecburi hizmetini tamamlar. Mecburi hizmet mevcut hükümlere göre yurtiçinde lisansüstü eğitim yaptığı üniversitede bulunduğu süre kadardır.

 

Kimler lisansüstü eğitime başvurabilir?

ÖYP Araştırma Görevlisinin yabancı dil puanı 65'in üzerinde ise ya da dil eğitiminin sonunda 65'i geçmiş ise; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ÖYP Lisansüstü eğitim kontenjanlarına ÖYP puanlarına göre yerleştirilir.

 

Lisansüstü eğitime nasıl başvurulur?

Lisansüstü eğitim için başvurular üniversitelere bireysel olarak yapılır. Yerleştirmeler ise, üniversitelerin lisansüstü eğitim için belirlediği şartları sağlayanlar arasından ÖYP puanına göre yapılır.

 

35. maddeyle görevlendirilmek zorundamıyım?

Yabancı Dil Sınav puanı 65 ve üzeri olan ÖYP araştırma görevlileri, YÖK tarafından ilan edilen ÖYP lisansüstü programlarına, lisansüstü öğrenci olarak kayıt yaptırdıktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ilgili yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanun'un 35. maddesi uyarınca görevlendirilir.

 

Atandığım anabilim dalı lisansüstü eğitim yaptığım anabilim dalının farklı olması durumunda?

Araştırma görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmaları esastır. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptırmak yükseköğretim kurumunun takdirindedir. Ancak, bölüm değişikliği yükseköğretim kurumunun teklifi ve YÖK Yürütme Kurul Kararı ile yapılabilir.

 

Lisansüstü eğitim yapılacak yerler nasıl belirleniyor?

ÖYP'ye öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla katılan yükseköğretim kurumları, lisansüstü öğrenim verebilecekleri anabilim dallarını, bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayılarını, eğitim-öğretim ve araştırma altyapılarını, ÖYP dışı mevcut ve bu kapsamda almayı planladıkları araştırma görevlisi sayılarını ve bu öğrencilerde arayacakları asgari şartları YÖK'e bildirir. Yürütme Kurulu, YÖK - ÖYP Komisyonu'nun görüşünü de alarak ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programları, öğrenci kontenjanları ve öğrencilerin kabulüne ilişkin şartları belirler.

 

  • Ödenekler ne zaman ve nasıl aktarılacak?

Başkanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ödenek aktarımına ilişki bir program hazırlatılmış, üniversitelerden talepler alınmaya başlanmıştır. ÖYP araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim için 2547 sayılı Kanun'un 35. maddesi uyarınca görevlendirildikleri üniversitelere, lisansüstü eğitim düzeyleri göz önüne alınarak, YÖK Strateji Geliştirme Dairesi tarafından kaynak aktarımı yapılacaktır. ÖYP araştırma görevlilerinin öğrenim süreleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde belirlenen sürelerdir. Anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen ek süre boyunca, ÖYP kapsamında verilen desteklerden yararlanılamaz.

 

Yabancı dillerin geçerlilik süresi hakkında bilgi verir misiniz?

Tüm yabancı diller için, dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmektedir.

 ÖYP Kurum Koordinatörlüğü


+90(434)

+90(434)

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim