Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

 • Ana Sayfa
 • Genel Bilgiler
 • Görev Tanımı

Görev Tanımı

Kalite Koordinatörlüğü, 06.01.2016, 2066

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Görev Tanımı : Kalite Yönetim sistemi için gerekli faaliyetlerin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğini sağlamak ve bununla ilgili bir ihtiyaç halinde üst yönetime rapor sunmak faaliyetlerini gerçekleştirir. Gerekli koordinasyonu, gerekli birimlerle sağlayıp alt yapıyı düzenlemek.

Sorumlulukları ve Yetkileri :

 1. Kalite Yönetim Sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.
 2. Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç hakkında üst yönetime rapor vermek,
 3. Üniversitemizde ISO 9001-2008 Standardına uygun olarak Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasından yönetim adına sorumlu olmak.
 4. İç tetkikleri planlamak, ve yerine getirmek.
 5. Kalite Yönetim Sisteminin yeterliliği ve etkinliği ile ilgili faaliyetlerde yönetime rapor vermek.
 6. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında, toplantı gün, saat ve gündeminin katılımcılara önceden bildirmek.
 7. Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarında  alınan kararların kaydedildiği toplantı tutanaklarını saklamak.
 8. Üniversite çalışanlarına Kalite Yönetim Sistemi’ne ilişkin eğitimler vermek.
 9. KYS dokümanlarının hazırlanmasını sağlamak ve güncelliğini izlemek.
 10. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin izlenmek ve kontrol etmek.

Nitelik Profili :

 1. Üniversite mezun olmalıdır.
 2. Orta düzeyde İngilizce bilmelidir.
 3. İyi derecede Microsoft Office kullanmalıdır.
 4. Araştırıcı ve geliştirici olmalıdır.
 5. Sistematik düşünmeli ve düzenli olmalıdır.
 6. İnsan ilişkileri iyi olmalıdır.
 7. Düzenli kayıt tutmalı ve arşivleme yeteneği olmalıdır.
 8. Eğitim verebilmelidir.


Kalite Koordinatörlüğü


+90(434) 2221114

+90(434) 2220101

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim