Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

  • Ana Sayfa
  • Genel Bilgiler
  • Tanıtım

Tanıtım

Elif Öztürk, 01.09.2010, 7699

Temel İlkeler

- İlkeler bildirimi Başkanlığımızın temel değerlerinin bir ifadesi olarak yer almaktadır.

Bunlar;

-İdari çalışmaların liyakat ve başarısına önem vermek,

-Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak,

-Etik anlayışa sahip olmak,

-Kaynakları etkin kullanmak,

-Özgürlük ile disiplini birlikte gözetmek,

-Kurumsal iletişime açık olmak,

-Teknolojik gelişmelere açık olmak,

-Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek,

Burada amaç; İlkelerin, kuruluşun vizyon ve misyonunun gerisinde yatan değer ve inançların temelini oluşturduğunun bilincindeyiz. Ayrıca ilkelerin Başkanlığımızın kararlarına ve stratejilerinin belirlenmesinde rehberlik etmesidir. Başkanlığımızın kimliğinin değişiminde ve çalışanların motive edilmesinde güçlü bir araç olacağı şüphesizdir.

B. Yetki ,Görev ve Sorumluluklar

- Merkezler ile Daire Başkanlıklarının ihtiyacı olan makine - teçhizat ile ilgili malzemeleri serbest ödenekler nispetinde satın alma işlemlerini yürütmek.

- Rektörlük, Genel Sekreterlik ve başkanlığımızın ihtiyacı olan mal ve hizmet alımlarının satın alma işlemlerini yapmak.

- Üniversitemize ait elektrik , su ve faturalarının ödenmesi,

- Üniversitemize ait telefon faturalarının takibi ve ödenmesi ile ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak,

-Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Başkanlığımız personelinin yurt içi ve yurt dışı geçici- sürekli görev yollukları işlemlerini yapmak,

-Sürekli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak

-Üniversitemiz Özel Güvenlik ve Temizlik Hizmet alım ihalelerini yapmak ve tahakkuka bağlamak,

-Üniversitemiz personelinin "Devlet Memurlarına Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği" Hükümlerine göre verilmesi gereken giyim - kuşam Yardımı ile ilgili ihale öncesi hak sahiplerinin tespitini yapmak ve kişi sayısına göre satın alma işlemlerini yapmak.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı


+90 (434) 222 00 00

+90 (434) 222 09 13

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim