Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

  • Ana Sayfa
  • Akademik Personel
  • Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Elif ÖZTÜRK, 16.06.2015, 2807

Misyonumuz, birimimizin varlık sebebidir.

Üniversitemiz Merkez Birimleri,ile bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Bölümlere tahsis edilen ödenekler  dahilinde; sorumluluğumuzdaki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel makine-teçhizat ve mali kaynakların mevcut yasalar çerçevesinde,  bütçe imkanları dahilinde en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

                                                                                                                                                           Vizyonumuz, 21.yy'da gelişen teknoloji ve yenilikleri ile donanmış,bilimsel tüm gelişmeleri hizmetlerine yansıtan, Üniversitemiz bünyesinde işinde uzman,yenilikçi ve uyumlu personeli ile kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirebileceği hizmeti vermek ve bu sorumluluk anlayışı ile örnek bir Başkanlık olmaktır.İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı


+90 (434) 222 00 00

+90 (434) 222 09 13

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim