Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

  • Ana Sayfa
  • Genel Bilgiler
  • Formlar

Formlar

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, 10.02.2011, 10297

   

    1.Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi

Lojman Talebinde Bulunmak İsteyen Personelin Bu Formu Doldurup Birimimize Teslim Etmesi Gerekmektedir. 

     2.Kargo/APS/İadeli Taahhütlü Evrak Gönderme Formu

Rektörlüğümüze Bağlı İdari Birimler Tarafından,Evrak Kayıt Bürosuna Teslim Edilen (Normal Posta İle Gönderilen Evraklar Dışında) Önemine Binaen ve Aciliyet Arz Eden, Posta-Kargo,APS ,İadeli -Taahhütlü ve Diğer Kargolar ile Gönderilmek İstenen Resmi Evraklarda, Evrak Takip ve İşleyişin  Sağlıklı Yürütülmesi için Yukarıdaki Formun Doldurularak Evrak Kayıt Bürosuna Teslim edilmesi Gerekmektedir.

      3. Tüketim Malzemesi İstek Listesi

Bu Form Birimlerin Tüketim Malzeme İstekleri İçin Geçerlidir.Demirbaş Talebi Yapacak Birimlerin Birimimize Üst Yazı ile Başvurmaları Gerekmektedir.

      4-Kamu Konutları Giriş Tutanağı

      5-Kamu Konutları Geri Alma Tutanağı

      6- Araç Talep Formuİdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı


+90 (434) 222 00 00

+90 (434) 222 09 13

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim