Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

 • Ana Sayfa
 • Haberler
 • Personel Hareketliliği Seçim Kriterleri

Personel Hareketliliği Seçim Kriterleri

Erasmus Birimi, 18.11.2015, 4562

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

 

ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Akademik Personel Değerlendirme Kriterleri

Yapılan başvurular, Rektörlükçe oluşturulan bir komisyon tarafından, Ulusal Ajans’ın Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan aşağıdaki kriterler esas alınarak değerlendirilir. Her başvuru sahibinin 20 taban puanına, aşağıdaki kriterlere göre aldığı puanın eklenmesiyle yapılan değerlendirme sonucunda kontenjan kadar “Asil” ve “Yedek” personel belirlenir.

 

Kriter No

Kriter Açıklaması

 

Kriter Puanı

1

Programdan ilk kez yararlanma

+5

2

Halen yürütülen Erasmus+  Kurum Koordinatörü / Kurum Koordinatör Yardımcısı ise

+10

3

Aynı Erasmus döneminde programdan ikinci kez faydalanmak isteyen

-20

4

Bir önceki Erasmus döneminde1 programdan faydalanmış ise

-10

5

İki önceki Erasmus döneminde1 programdan faydalanmış ise

-7

6

Üç önceki Erasmus döneminde1 programdan faydalanmış ise

-5

7

Dört önceki Erasmus döneminde1 programdan faydalanmış ise

-3

8

Beş önceki Erasmus döneminde1 programdan faydalanmış ise

-1

9

Engelli personel ise

+10

10

Bir yükseköğretim kurumu ile anlaşma imzalanmasını

sağlamak 2

+10

11

Daha önce ikili anlaşma bulunmayan bir ülkedeki yükseköğretim kurumu ile anlaşma imzalanmasını sağlamak 2

+15

12

Gidilecek kurumdan alınan davet mektubu var ise

+2

13

Bir önceki Erasmus döneminde gitme hakkı kazandığı halde mücbir3 nedenlerle gidemeyeceğini zamanında belgelemiş olanlar

+10

14

Bir önceki Erasmus döneminde gitmeye hak kazandığı halde, mücbir3 neden göstermeksizin gitmekten vazgeçmiş olanlar

-20

 

   15

 

 

 

 

 

YÖKDİL, ÜDS, KPDS, YDS, TOEFL4 veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav4 sonucunu belgeleyen akademik personele, yandaki tabloda belirtildiği şekilde puan verilir.

 

 

Puan

Aralığı

Verilecek

Puan

50-60

+1

61-70

+3

71-80

+5

81-90

+7

91-100

+9

Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır.

 

Personel ve öğrenci hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen bölüm personeline

 

Bitlis Eren Üniversitesi’ndeki hizmet süresi (yıl olarak) daha fazla olan personele

 

AÇIKLAMALAR

 • Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği programı sadece ders vermekle yükümlü personele (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi ve Okutman)  açıktır.
 • Personel Ders Verme Hareketliliğinde dikkate alınabilmesi için yukarıda ünvanları belirtilen öğretim elemanlarının en az 8 saat ders vermesi zorunludur.
 • Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği programı hem akademik hem de idari personele açıktır.
 • Kontenjanlar, Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen bütçe ile sınırlıdır.
 • İsteyen personel hibe almaksızın ‘Non-Grant Staff Mobility’ olarak değişim faaliyetinde bulunabilir.

1 Erasmus dönemi her yılın 1 Ekim tarihinde başlar ve takip eden yılın 30 Eylül tarihinde son bulur.

2 Bu kriter 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren yapılan ve Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’ni de kapsayan anlaşmalar için geçerlidir. Her anlaşmadan, görüşmeleri yürüten ve imza sürecinde Bitlis Eren Üniversitesi Erasmus+ Koordinatörlüğü ile iletişime geçen personel puan alabilir. Önceki dönemlerde ve yıllarda ikili anlaşma puanı kapsamında kullanılan anlaşmalar yeni başvurularda sıfırlanacaktır. İkili anlaşma puanının yeniden hesaplanabilmesi için yeni anlaşmalar sunulması gerekmektedir.

3 Bir sorumluluğun yerine getirilmesini kısmen veya tamamen, geçici veya daimi suretle engelleyen, bu niteliği dolayısıyla sorumluluğu kaldıran veya yerine getirilmesini ve vadesini geciktiren veya sorumluluğun niteliğini değiştiren kişinin önceden beklemediği ve tahmin edemeyeceği beklese ve tahmin etse bile engelleyemeyeceği dıştan gelen olağanüstü nitelikte bir olay olgu veya durumdur. Ölüm, hastalık, doğal afet, tutukluluk gibi durumlar mücbir sebepler arasında sayılır.

4Dil sınavını yapan kurum tarafından sınav geçerliliğinin belirtildiği süreler göz önüne alınacaktır.

 

 

 

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

 

ERASMUS+ İDARİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Yapılan başvurular, Rektörlükçe oluşturulan bir komisyon tarafından, Ulusal Ajans’ın Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan aşağıdaki kriterler esas alınarak değerlendirilir. Her başvuru sahibinin 20 taban puanına, aşağıdaki kriterlere göre aldığı puanın eklenmesiyle yapılan değerlendirme sonucunda kontenjan kadar “Asil” ve “Yedek” personel belirlenir.

 

Kriter No

Kriter Açıklaması

 

Kriter Puanı

1

Programdan ilk kez yararlanma

+5

2

Aynı Erasmus döneminde programdan ikinci kez faydalanmak isteyen

-20

3

Engelli personel ise

+10

4

Bir önceki Erasmus döneminde1 programdan faydalanmış ise

-10

5

İki önceki Erasmus döneminde1 programdan faydalanmış ise

-7

6

Üç önceki Erasmus döneminde1 programdan faydalanmış ise

-5

7

Dört önceki Erasmus döneminde1 programdan faydalanmış ise

-3

8

Beş önceki Erasmus döneminde1 programdan faydalanmış ise

-1

9

Gidilecek kurumdan alınan davet mektubu var ise

+2

10

Bir önceki Erasmus döneminde gitme hakkı kazandığı halde mücbir2 nedenlerle gidemeyeceğini zamanında belgelemiş olanlar

+10

11

Bir önceki Erasmus döneminde gitmeye hak kazandığı halde, mücbir2 neden göstermeksizin gitmekten vazgeçmiş olanlar

-20

12

YÖKDİL, ÜDS, KPDS, YDS, TOEFL3 veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav3 sonucunu belgeleyen idari personele, yandaki tabloda belirtildiği şekilde puan verilir.

 

 

Puan

Aralığı

Verilecek

Puan

50-60

+1

61-70

+3

71-80

+5

81-90

+7

91-100

+9

Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır.

 

Bitlis Eren Üniversitesi’ndeki hizmet süresi  (Yıl olarak)

 

Memuriyette geçen hizmet süresi (Yıl olarak)

 

AÇIKLAMALAR

 • Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği programı hem akademik hem de idari personele açıktır.
 • Kontenjanlar, Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen bütçe ile sınırlıdır.
 • İsteyen personel hibe almaksızın ‘Non-Grant Staff Mobility’ olarak değişim faaliyetinde bulunabilir.

1 Erasmus dönemi her yılın 1 Ekim tarihinde başlar ve takip eden yılın 30 Eylül tarihinde son bulur.

2 Bir sorumluluğun yerine getirilmesini kısmen veya tamamen, geçici veya daimi suretle engelleyen, bu niteliği dolayısıyla sorumluluğu kaldıran veya yerine getirilmesini ve vadesini geciktiren veya sorumluluğun niteliğini değiştiren kişinin önceden beklemediği ve tahmin edemeyeceği beklese ve tahmin etse bile engelleyemeyeceği dıştan gelen olağanüstü nitelikte bir olay olgu veya durumdur. Ölüm, hastalık, doğal afet, tutukluluk gibi durumlar mücbir sebepler sayılır.

3Dil sınavını yapan kurum tarafından sınav geçerliliğinin belirtildiği süreler göz önüne alınacaktır.

 

 Erasmus


+90(434) 2220660

+90(434)2220101

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim